fbpx
Microsoft Power BI for banking
28Dec 2021

Сьогодні в Україні багато банків можуть продемонструвати непоганий рівень сервісу та впровадження IT-технологій. Наприклад, тренд під назвою «мобільний банк» давно вже став чимось звичним – чимало банків та більшість кредитних організацій існують виключно online, маючи невелику кількість відділень або не маючи їх зовсім. Проте існує проблема, яка об’єднує усі фінансові структури — робота з конфіденційними даними та необхідність розмежовувати інформацію призводить до складнощів у створенні єдиної системи аналітичної звітності.

Для обробки банківських даних треба задіяти великий фінансовий і людський ресурс, що ускладнює процес прийняття рішень і робить галузь навпаки, «немобільною» і такою, що складно піддається перемінам. Водночас саме фінансова сфера має миттєво реагувати на зміни – курси валют, вартість акцій, переоцінка активів спричиняють корекцію банківських програм та стратегій. Не маючи можливості максимально швидко оновлювати інформацію, банки зазнають великих збитків від неможливості правильно оцінити ситуацію.

Один з провідних українських банків вирішив запровадити Microsoft Power BI – потужну платформу для візуалізації даних та створення інтерактивних звітів. Рішення використати єдиний інструмент аналітики знизило трудовитрати і час на обробку даних, що дозволило топ-менеджменту приймати точні та своєчасні рішення та коригувати політику банку. Найважливішим результатом переходу на Power BI стало об’єднання всіх даних у рамках однієї платформи – підключення до джерел даних дозволило створити цілісний масив інформації та побудувати комплексну систему звітності.

Одним з основних пріоритетів банку при переході на платформу Power BI була безпека та збереження конфіденційних даних. Компанія Microsoft дуже серйозно ставиться до безпеки та за допомогою AI-алгоритмів обробляє понад 7 трлн активностей користувачів щодня, запобігаючи підозрілим діям, та гарантує захист даних своїх клієнтів. На рівні користувачів Power BI дає можливість розмежувати доступ до інформації та звітів, надаючи тільки ту інформацію, яка є необхідною для роботи співробітника.

 

РЕЗУЛЬТАТ:

  • Створено комплексну систему звітів у POWER BI, які дозволяють відслідковувати кількість клієнтів по регіонах та відділеннях, кількість виданих та погашених кредитів, основні KPI ефективності відділень та менеджерів
  • Автоматизація звітності в POWER BI дозволила розробити новий бізнес-процес, який скоротив час обробки заявок на відкриття кредитних карток у 2 рази
  • Отримання та обробка даних займають менше часу – аналітична звітність формується 1 годину
  • Розмежовані рівні доступу – співробітники компанії мають доступ лише до необхідної для їх роботи звітності, що особливо важливо під час роботи з конфіденційною інформацією
  • Завдяки клієнтській аналітиці розроблено систему персональних рекомендацій (банківських продуктів, програм лояльності та партнерських програм)

 

Для отримання детальної консультації по питанню впроавадження
Microsoft Azure Synapse Analytics
звертайтеся
до наших аналітиків.