Microsoft Dynamics 365 Business Central пропонує низку функціональних можливостей, спеціально призначених для автоматизації та оптимізації виробничих процесів. Ці функції розроблені для інтеграції всіх аспектів виробничого процесу, включаючи планування, розклад, управління запасами, дистрибуцію та фінансове управління, що дозволяє компаніям швидко реагувати на нові вимоги та задовольняти потреби клієнтів ефективно.

Основні функції Dynamics 365 Business Central для виробництва включають

Гнучке виробництво

Підтримка гнучких виробничих процесів, які можуть адаптуватися до змін у попиті або виробничих потребах

Планування потужностей

Допомагає оцінювати потужності виробничих об'єктів та планувати відповідно, щоб оптимізувати вихід

Прогнозування попиту

Дозволяє точно прогнозувати попит на продукцію, сприяючи оптимізації планування виробництва

Фінітне завантаження

Забезпечує реалістичний розклад виробництва, враховуючи обмежену потужність ресурсів

Управління машинним центром

Пропонує детальне управління окремими машинами або виробничими лініями на заводі

Виробничий накладний матеріал (BOM)

Надає повний перелік матеріалів та компонентів, необхідних для виробництва

Управління виробничими замовленнями

Управління виробничими замовленнями від початку до завершення, забезпечуючи ефективне стеження за виробничими процесами

Планування виробництва

Допомагає планувати та розкладати виробничі цикли, оптимізуючи використання ресурсів та мінімізуючи простої

Планування постачання

Забезпечує постійну наявність матеріалів для виробництва шляхом ефективного управління ланцюгами постачання

Управління версіями

Дозволяє відстежувати та управляти різними версіями продуктів та їхніми компонентами

Ці функції призначені для надання додаткового контролю над споживанням ресурсів і керування різними діяльностями машин або людей в процесі виробництва. Система підтримує процес планування матеріальних потреб (MRP) за допомогою механізмів накладних матеріалів та маршрутизації, дозволяючи створювати виробничі замовлення (прогнозовані, заплановані та фірмові) для ефективного використання компонентів. Крім того, такі функції, як управління відходами та виробництво підрядників, інтегровані в модуль виробництва, надаючи комплексний контроль над усім життєвим циклом виробництва.

Якщо у вас залишилися питання або потрібна детальніша інформація, зв'яжіться з нами!