Компанія TechExpert пропонує комплексні послуги з побудови систем бізнес-аналітики, які дозволять ефективно аналізувати і використовувати наявні у вашій компанії дані як для оперативного, так і стратегічного управління.

Якісно підготовлена база, широкі можливості аналізу даних і зручне адміністрування дають можливість швидко генерувати звіти з великих обсягів даних, швидко і легко змінювати їх вид без залучення IT-фахівців.

Система бізнес-аналітики дозволить вирішити ряд актуальних завдань

 • Наочна і гнучка робота з даними
 • Ефективне і всебічне використання великих обсягів даних
 • Оперативне прийняття управлінських рішень на основі даних з розрізнених систем
 • Можливість швидко реагувати на зміну ситуації і знаходити причини таких змін

Використання найсучасніших технологій аналітичної звітності дозволяє нашим фахівцям будувати системи будь-якого рівня складності для різних категорій фахівців: починаючи з корпоративної звітності на рівні всієї компанії і закінчуючи персональною аналітикою на рівні рядового співробітника або відділу.

Використовувані продукти Microsoft

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Power BI
 • Компоненти MS Excel, MS SharePoint: Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map

Хмарний сервіс по аналітиці від TechExpert — звіти продажів з вашої 1С

Рішення дозволяє використовувати хмарні обчислювальні потужності по аналітиці для побудови звітів за результатами продажів з вашої бази даних 1С.

Хочете отримувати звіти щодобових, щомісячних, квартальних або річних результатів продажів? Хочете порівнювати їх з вашими планами?

Глибока аналітика в розрізі товарів, контрагентів, різних періодів. І все це у вигляді наочних графіків і діаграм.

Дане рішення може бути масштабоване до повноцінного проекту з налаштуванням аналітичної інформації під конкретне підприємство, з інтеграцією практично з будь-якими джерелами даних.

Етапи впровадження системи бізнес-аналітики

Ми надаємо весь комплекс послуг з побудови систем бізнес-аналітики: від оптимізації бізнес-процесів і введення нових KPI до всебічної обробки даних, побудови аналітичних моделей і візуалізації індикативних показників.

ЕтапОпис
ПрофАналіз поточної ситуації в компанії щодо потреб в бізнес-аналітиці та розробка вимог до системи. Передпроектне обстеження, що включає:

 • Інтерв’ювання ключових користувачів системи
 • Визначення індикативних показників
 • Розробка функціональних і технічних вимог
 • Визначення її цільових показників
ИДВизначення ключових джерел даних:

 • Визначення показників, які необхідно аналізувати (отриману/вироблену продукцію, залишки на складі, продажі, транспортні витрати, і т.д.) і розрізів їх подання (по продуктах, за періодами, по регіонах, по філіям, по менеджерам і т.д .)
 • Виявлення і пошук даних, які формують індикативні показники і зрізи, а також їх джерел. В якості джерел можуть використовуватися дані, накопичені в ERP-системах, зовнішні джерела даних (наприклад бази даних зовнішніх сайтів/дослідних компаній), звітність систем управління складом, електронного документообігу, чекових систем, баз даних співробітників і т.д., що знаходяться практично в будь-якій формі представлення вихідних даних (таблиці Excel, файли csv, і т.д)
system_integrationСтворення інтеграційного механізму (ETL). Витяг, перетворення і завантаження даних в сховище:

 • Формування основної бази даних на основі даних, отриманих з різних джерел в різній формі та різними шляхами (по електронній пошті, імпортом з інших баз даних, завантажених на портал файлів, і т.д.) — автоматичним або напівавтоматичним шляхом
 • Приведення даних з різних джерел до єдиних форматів, виявлення та очищення помилок в даних, приведення інформації до необхідного виду для формування моделі даних, збагачення додатковими вимірами
КубПобудова вітрини даних. Побудова аналітичної моделі даних (OLAP кубів):

 • Побудова інформаційного ядра (OLAP куб, модель даних), на підставі якого будуть будуватися звіти. Цей крок є основним і найбільш важливим етапом розробки BI-системи, так як від нього залежить коректність даних, що відображаються. На даному етапі відбувається об’єднання раніше отриманих даних в багатовимірній базі, побудова взаємозв’язків між ними
 • Виділення сегмента куба для побудови моделі даних для кожного типу звіту
ГрафикВізуалізація. Побудова звітів на підставі сформованої моделі даних. (Power View, Power Map, SharePoint):

 • Побудова основних типів звітів і візуалізація згідно з вимогами Замовника: зведені таблиці, різні типи діаграм, dashboard`и, прив’язка векторних діаграм і гістограм до карти, і т.д. виходячи з оптимального подання інформації з точки зору Замовника для прийняття управлінських рішень
 • Розміщення на загальнодоступному ресурсі (SharePoint) для спільної роботи

Переваги бізнес-аналітики

Можливість використання різних інструментів в залежності від завдання

 • Інструменти для самостійної бізнес-аналітики і візуалізації інформації
 • Панелі управління (dashboard) — для легкого створення і спільного використання
 • Звіти будь-якого ступеня складності, доступ до таблиць в кілька мільйонів рядків з аналізом інформації в оперативній пам’яті

Прозорість і інтеграція з різними системами

 • Повна інтеграція різних джерел даних і додатків, завдяки цьому створюється єдина картина щодо ситуації в організації
 • Прозорість та інтеграція з корпоративними системами
 • Відстеження проблем і можливостей в реальному часі
 • Можливість для детальної аналітики і занурення в джерела даних

Глибокий аналіз бізнес-інформації

 • Платформа для глибокого аналізу бізнес-показників і основа для прийняття рішень
 • Більше можливостей для візуалізації та інтерактивної взаємодії з інформацією
 • Можливість гнучкого налаштування як самих показників, так і аналітичних звітів
 • Покращений API, широкі можливості для розвитку і інтеграції

Вигоди від рішення, які отримує бізнес

 • Аналітика в масштабі всього підприємства
 • Можливість прийняття обґрунтованих рішень з метою скорочення витрат на виробництво, продаж, логістику, а також підвищення ефективності операційної діяльності
 • Підвищення капіталізації підприємства і захист вже існуючих інвестицій
 • Зменшення кількості інтуїтивно прийнятих рішень
 • Мінімізувати помилки у вивченні даних і обсяги рутини
 • Швидкі і своєчасні відповіді для бізнесу, більш гнучка реакція на зміни ринку

Залежно від реальних потреб замовника наша компанія підбере оптимальний набір інструментів і побудує саме ту систему онлайн бізнес-аналітики, яка найкращим чином відповідає Вашим бізнес-інтересам.

Терміни реалізації проекту

Від 1,5 до 7 місяців залежно від складності проекту, наявності чітких вимог, описаних даних.