fbpx
power-bi

Компанія TechExpert пропонує комплексні послуги з побудови систем бізнес-аналітики, які дозволять ефективно аналізувати і використовувати наявні у вашій компанії дані як для оперативного, так і стратегічного управління.

Якісно підготовлена база, широкі можливості аналізу даних і зручне адміністрування дають можливість швидко генерувати звіти з великих обсягів даних, швидко і легко змінювати їх вид без залучення IT-фахівців.

DASHBOARD – BANKING ANALYTICS

На цій інформаційній панелі проаналізовано результати фінансових консультантів DEUTSCHE NORDICA BANK (за кількістю клієнтів та сумою залучених депозитів) за 27 років. Дашборд містить консолідовані дані про кількість клієнтів, загальну суму коштів (кошти на банківських картах, рахунках – внутрішніх та зарубіжних, заощадження, ін.). Головним показником успішності фінконсультанта є кількість залучених депозитів, виходячи із загальної суми коштів клієнта (оцінку коштів проведено на основі application forms, які клієнт заповнює при зверненні до банку).

Дашборд містить зрізи (характеристики клієнтів) за категоріями: GENDER, GENERATION, REGION, FUTURE INCOME та ін., які дозволяють побачити кількість клієнтів, що потрапляють до тієї чи іншої категорії, а також комбінувати категорії та підкатегорії для отримання більш детальної інформації. Окремо для кожного фінансового консультанта представлена аналітика щодо клієнтів та депозитів у розрізі року/місяця та регіону, що дозволяє оцінити успішність залучення банківських інвестицій кожним консультантом.

Вбудована карта дає змогу відобразити всі візуалізовані на інфопанелі дані, виходячи з певного регіону/кілька регіонів, отримавши повну інформацію про стан справ у регіоні в один клік.

Система бізнес-аналітики дозволить вирішити ряд актуальних завдань:

 • Наочна і гнучка робота з даними
 • Ефективне і всебічне використання великих обсягів даних
 • Оперативне прийняття управлінських рішень на основі даних з розрізнених систем
 • Можливість швидко реагувати на зміну ситуації і знаходити причини таких змін

Використання найсучасніших технологій аналітичної звітності дозволяє нашим фахівцям будувати системи будь-якого рівня складності для різних категорій фахівців: починаючи з корпоративної звітності на рівні всієї компанії і закінчуючи персональною аналітикою на рівні рядового співробітника або відділу.

Використовувані продукти Microsoft:
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Power BI
 • Компоненти MS Excel, MS SharePoint: Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map
Хмарний сервіс по аналітиці від TechExpert — звіти продажів з вашої 1С

Рішення дозволяє використовувати хмарні обчислювальні потужності по аналітиці для побудови звітів за результатами продажів з вашої бази даних 1С.

Хочете отримувати звіти щодобових, щомісячних, квартальних або річних результатів продажів?
Хочете порівнювати їх з вашими планами?

Глибока аналітика в розрізі товарів, контрагентів, різних періодів.
І все це у вигляді наочних графіків і діаграм.

Дане рішення може бути масштабоване до повноцінного проекту з налаштуванням аналітичної інформації під конкретне підприємство, з інтеграцією практично з будь-якими джерелами даних.

Етапи впровадження системи бізнес-аналітики

Ми надаємо весь комплекс послуг з побудови систем бізнес-аналітики: від оптимізації бізнес-процесів і введення нових KPI до всебічної обробки даних, побудови аналітичних моделей і візуалізації індикативних показників.


ЕтапОпис
ПрофАналіз поточної ситуації в компанії щодо потреб в бізнес-аналітиці та розробка вимог до системи. Передпроектне обстеження, що включає:

 • Інтерв’ювання ключових користувачів системи
 • Визначення індикативних показників
 • Розробка функціональних і технічних вимог
 • Визначення її цільових показників
ИДВизначення ключових джерел даних:

 • Визначення показників, які необхідно аналізувати (отриману/вироблену продукцію, залишки на складі, продажі, транспортні витрати, і т.д.) і розрізів їх подання (по продуктах, за періодами, по регіонах, по філіям, по менеджерам і т.д .)
 • Виявлення і пошук даних, які формують індикативні показники і зрізи, а також їх джерел. В якості джерел можуть використовуватися дані, накопичені в ERP-системах, зовнішні джерела даних (наприклад бази даних зовнішніх сайтів/дослідних компаній), звітність систем управління складом, електронного документообігу, чекових систем, баз даних співробітників і т.д., що знаходяться практично в будь-якій формі представлення вихідних даних (таблиці Excel, файли csv, і т.д)
system_integrationСтворення інтеграційного механізму (ETL). Витяг, перетворення і завантаження даних в сховище:

 • Формування основної бази даних на основі даних, отриманих з різних джерел в різній формі та різними шляхами (по електронній пошті, імпортом з інших баз даних, завантажених на портал файлів, і т.д.) — автоматичним або напівавтоматичним шляхом
 • Приведення даних з різних джерел до єдиних форматів, виявлення та очищення помилок в даних, приведення інформації до необхідного виду для формування моделі даних, збагачення додатковими вимірами
КубПобудова вітрини даних. Побудова аналітичної моделі даних (OLAP кубів):

 • Побудова інформаційного ядра (OLAP куб, модель даних), на підставі якого будуть будуватися звіти. Цей крок є основним і найбільш важливим етапом розробки BI-системи, так як від нього залежить коректність даних, що відображаються. На даному етапі відбувається об’єднання раніше отриманих даних в багатовимірній базі, побудова взаємозв’язків між ними
 • Виділення сегмента куба для побудови моделі даних для кожного типу звіту
ГрафикВізуалізація. Побудова звітів на підставі сформованої моделі даних. (Power View, Power Map, SharePoint):

 • Побудова основних типів звітів і візуалізація згідно з вимогами Замовника: зведені таблиці, різні типи діаграм, dashboard`и, прив’язка векторних діаграм і гістограм до карти, і т.д. виходячи з оптимального подання інформації з точки зору Замовника для прийняття управлінських рішень
 • Розміщення на загальнодоступному ресурсі (SharePoint) для спільної роботи

Переваги бізнес-аналітики

Можливість використання різних інструментів в залежності від завдання


 • Інструменти для самостійної бізнес-аналітики і візуалізації інформації
 • Панелі управління (dashboard) — для легкого створення і спільного використання
 • Звіти будь-якого ступеня складності, доступ до таблиць в кілька мільйонів рядків з аналізом інформації в оперативній пам’яті

Прозорість і інтеграція з різними системами


 • Повна інтеграція різних джерел даних і додатків, завдяки цьому створюється єдина картина щодо ситуації в організації
 • Прозорість та інтеграція з корпоративними системами
 • Відстеження проблем і можливостей в реальному часі
 • Можливість для детальної аналітики і занурення в джерела даних

Створення системи бізнес-аналітики

Глибокий аналіз бізнес-інформації


 • Платформа для глибокого аналізу бізнес-показників і основа для прийняття рішень
 • Більше можливостей для візуалізації та інтерактивної взаємодії з інформацією
 • Можливість гнучкого налаштування як самих показників, так і аналітичних звітів
 • Покращений API, широкі можливості для розвитку і інтеграції
Вигоди від рішення, які отримує бізнес
 • аналітика в масштабі всього підприємства
 • можливість прийняття обґрунтованих рішень з метою скорочення витрат на виробництво, продаж, логістику, а також підвищення ефективності операційної діяльності
 • підвищення капіталізації підприємства і захист вже існуючих інвестицій
 • зменшення кількості інтуїтивно прийнятих рішень
 • мінімізувати помилки у вивченні даних і обсяги рутини
 • швидкі і своєчасні відповіді для бізнесу, більш гнучка реакція на зміни ринку

Залежно від реальних потреб замовника наша компанія підбере оптимальний набір інструментів і побудує саме ту систему онлайн бізнес-аналітики, яка найкращим чином відповідає Вашим бізнес-інтересам.

Терміни реалізації проекту

Від 1,5 до 7 місяців залежно від складності проекту, наявності чітких вимог, описаних даних.

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою sales@techexpert.ua