Забезпечення відмовостійкості обладнання периметра мережі передачі даних на базі Cisco

Короткий опис рішення

Для забезпечення апаратного резервування основного маршрутизатора встановлюється резервний маршрутизатор в режимі Standby. Інтерфейси обох пристроїв об’єднуються в відмовостійку групу за допомогою протоколу HSRP.

HSRP (Host Standby Redundancy Protocol) – протокол, призначений для забезпечення відмовостійкості маршрутизаторів. Це досягається шляхом об’єднання маршрутизаторів у групу та призначення їм загальної IP-адреси, яка і буде використовуватися як стандартний шлюз за замовчуванням для комп’ютерів у мережі.

Налаштування HSRP передбачає об’єднання відповідних інтерфейсів основного та резервного маршрутизаторів у HSRP групу, яка емулює віртуальний маршрутизатор. Вихід з ладу одного з маршрутизаторів HSRP групи не тягне за собою недоступність адреси шлюзу, необхідного для різних сервісів.

У рішеннях із балансуванням навантаження залучений протокол GLBP. Резервування каналів Інтернет може забезпечуватися за допомогою функцій IP SLA або протоколу маршрутизації BGP.

Задачі що вирішуються

Рішення компанії TechExpert щодо забезпечення відмовостійкості обладнання периметра мережі передачі даних на базі Cisco забезпечує виконання наступних завдань:

  • Забезпечення безперервності роботи бізнес-процесів у разі виходу з ладу основного вузла маршрутизації
  • Балансування навантаження між двома пристроями

Продукти Cisco, що використовуються

  • Cisco Router сірий: 19XX, 29XX, 39XX
  • Cisco ASA 5580-20, 5580-40, 5585-X-SSP20, 5585-X-SSP60

Вигоди від рішення, які отримує бізнес

  • Забезпечення безперервності роботи бізнес-процесів у разі виходу з ладу основного вузла маршрутизації
  • Балансування навантаження між двома пристроями

Схема рішення

Приклади реалізованих проектів

СП «Полтавська газонафтова компанія»

Компанією TechExpert реалізовано проект з побудови відмовостійкого периметра декількох ключових сегментів корпоративної мережі. Метою проекту була побудова відмовостійкого периметра мережі на базі обладнання Cisco.

Можете ознайомитись з іншими нашими проектами: