Пакетні рішення IW Фінанси та IW Фінанси+

У Microsoft Business Central для малого бізнесу, програма IW Фінанси дозволяє одночасно вести бухгалтерський, податковий та управлінський облік, а також створювати звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в межах однієї системи.

Серед основних можливостей пакету IW Фінанси включено наступні функції

 • план рахунків,
 • головна книга,
 • фінансові журнали,
 • обробка валют та валютних курсів,
 • аналітика,
 • звітність,
 • облік операцій з дебіторами та кредиторами,
 • банківські операції,
 • процеси закриття періоду.

Пакет IW Фінанси+ розширює базовий пакет Фінанси, додаючи функції

Це рішення ідеально підходить для компаній, що є платниками ПДВ.

 • облік ПДВ,
 • основні засоби,
 • бюджети головної книги.

Пакет IW Фінанси в Microsoft Business Central для малого бізнесу пропонує широкий спектр функціональностей

План рахунків

Налаштування плану рахунків відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, включаючи можливість відстеження балансів по кредиту, дебету або загальному балансу на конкретну дату, а також перегляд усіх операцій, облікованих по обраному рахунку

Головна книга та кореспонденція

Зберігання усіх фінансових даних компанії, включно з операціями та інформацією про рахунки для формування регламентованої звітності. Включає функціональність для подвійного запису (дебет, кредит, сума) та фінансових журналів для обліку фінансових операцій на рахунках головної книги та інших рахунках

Валюти, курси валют

Можливість налаштувати ведення рахунків у різних валютах, забезпечуючи точність фінансових операцій згідно з актуальними валютними курсами та інтеграцію з Національним банком України для щоденного оновлення валютних курсів.

Звітність

Включає регламентовану звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) та бухгалтерську звітність (аналіз рахунку, обігові відомості, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості)

Аналітики

Можливість класифікації та відстеження операцій для аналізу, наприклад, витрат для кожного відділу компанії

Операції з дебіторами і кредиторами

Забезпечує створення та використання договорів з клієнтами та постачальниками, а також створення актів звіряння взаєморозрахунків

Банківські операції

Відстеження банківських транзакцій, банківська вивірка для переконання у вірності фінансових записів компанії, імпорт банківських виписок та експорту платежів

Закриття періоду

Формування розрахунків валютних курсових різниць та фінансових результатів відповідно до вимог законодавства України

Пакет IW Фінанси+ у Microsoft Business Central для малого бізнесу включає всі функції стандартного пакету IW Фінанси та додатково пропонує

Облік ПДВ

Ця функція забезпечує можливість обліку ПДВ при закупівлі та продажу, відповідно до законодавства України. Вона включає створення податкових накладних, інтеграцію з системою "М.Е.doc" для імпорту/експорту податкових документів, а також формування реєстрів виданих та отриманих накладних з ПДВ

Основні засоби

Ця функція дозволяє вести облік основних засобів згідно з нормами бухгалтерського та податкового обліку. Включає картки ОЗ для кожного засобу, нарахування амортизації, модернізацію та списання, а також формування документів, таких як акти приймання-передачі, списання, інвентаризаційні описи

Бюджети Головної книги

Можливість порівняння фактичних сум із запланованими у бюджеті, використовуючи комбінації рахунків ГК, періодів та аналітик. Бюджетування є ключовим інструментом бізнес-аналітики. Функціональність включає створення, копіювання, імпорт та експорт бюджетів

Пакетне рішення Microsoft Dynamics 365 BC

Якщо у вас залишилися питання або потрібна детальніша інформація, зв'яжіться з нами!