Аудит IT інфраструктури: Переваги та важливість

Вплив аудиту IT інфраструктури на ефективність бізнесу

В сучасному бізнесі, де IT відіграє все більш важливу роль, аудит IT інфраструктури є невід'ємною частиною успішного функціонування підприємства. Перевірка дозволяє оцінити стан інформаційно-технологічної інфраструктури, виявити потенційні проблеми та запропонувати ефективні рішення для покращення роботи організації.

Перевірка IT інфраструктури впливає на різні аспекти бізнесу. Він допомагає забезпечити надійність та безпеку систем, що забезпечує захист від потенційних кібератак та витоків даних. Крім того, аудит допомагає виявити шляхи оптимізації роботи IT-систем, що забезпечує підвищення продуктивності та зниження витрат.

Що таке аудит IT інфраструктури та для чого він потрібен?

Аудит IT інфраструктури – це процес оцінки та перевірки всіх компонентів, пов'язаних з інформаційними технологіями у підприємстві. Це включає в себе аналіз апаратних та програмних засобів, мережевої інфраструктури, забезпечення безпеки даних, процесів резервного копіювання, управління доступом та інших важливих аспектів.

Оцінка IT інфраструктури проводиться з метою виявлення потенційних ризиків, слабких місць та неефективних процесів, що можуть негативно впливати на роботу організації. Після проведення аудиту, експерти з IT надають рекомендації щодо вдосконалення існуючої інфраструктури та впровадження нових технологій для досягнення максимальної продуктивності та ефективності.

Види обстеження IT інфраструктури

Вибір виду аудиту та підходу, за яким буде проведено обстеження, залежить від цілей проведення аудиту, замовника аудиту (бізнес, ІТ-керівник тощо), доступного бюджету, визначених строків, наявності та актуальності інформації про ІТ-інфраструктуру компанії та технічної документації тощо.

Це може бути як комплексний ІТ-аудит, так і аудит окремих складових ІТ-інфраструктури та окремих ІТ-сервісів, або міні-аудит (наприклад, при передачі технічної підтримки ІТ-інфраструктури на аутсорс або як передпроєктне обстеження).

Комплексний аудит від Techexpert включає в себе обстеження таких основних складових ІТ-інфраструктури:

Спрямований на оцінку ефективності та продуктивності ІТ інфраструктури, зокрема наземної та хмарної серверної інфраструктури та системи віртуалізації. Він включає аналіз роботи систем, виявлення проблем, що впливають на продуктивність, дослідження шляхів оптимізації та рекомендації щодо покращення продуктивності.

Спрямований на оцінку та перевірку комунікаційних систем (ІР-телефонії), обладнання маршрутизації, комутації та безпеки мережі, безпровідної мережі Wi-Fi. Він включає аналіз потужності, швидкості передачі даних, безпеки мережі та рекомендації щодо покращення комунікаційної інфраструктури.

Спрямований на обстеження служби каталогів (аналіз групових політик, контролерів доменів, структурної організації) та корпоративної поштової системи (налаштування правил відправки пошти, захист від спаму, налаштування фільтрації, робота DNS і т.д.).

Спрямований на перевірку та оцінку процесів резервного копіювання та відновлення даних. Він включає перевірку наявності належних резервних копій, їхню цілісність та відновлювальну здатність, а також рекомендації щодо покращення процесів резервного копіювання.

Спрямований на оцінку та перевірку заходів безпеки, що застосовуються в ІТ інфраструктурі. Він включає аналіз систем захисту, перевірку дотримання політик безпеки, виявлення потенційних загроз та рекомендації щодо покращення безпеки.

спрямований на перевірку та оцінку ступені зрілості ІТ-інфраструктури та готовності організації до використання хмарних обчислювальних технологій. Він включає аналіз поточної ситуації у вашій ІТ-інфраструктурі, оцінку та аргументацію доцільності переходу в хмару, надання рекомендацій та варіантів організації хмарної інфраструктури.

Процес проведення аудиту IT інфраструктури

Перший етап аудиту — це збір всієї необхідної інформації про існуючу IT інфраструктуру. Це включає в себе детальний огляд апаратного та програмного забезпечення, мереж та комунікаційних систем, а також процесів безпеки даних та управління доступом.

Наступним кроком є оцінка потенційних ризиків, пов'язаних з існуючою інфраструктурою. Експерти аналізують знайдені слабкі місця та потенційні загрози безпеці даних, ідентифікують можливі ризики та роблять пропозиції щодо їх запобігання.

На основі результатів аудиту, спеціалісти розробляють стратегію покращення інфраструктури. Вона може включати в себе оновлення апаратних та програмних засобів, вдосконалення процесів безпеки даних, впровадження нових технологій та оптимізацію роботи мережі.

Результати аудиту IT інфраструктури

За підсумками обстеження буде дана комплексна оцінка стану та рівня зрілості інформаційного середовища організації відповідно загальноприйнятих кращих світових практик та рекомендацій профільних виробників. На основі результатів аналізу окремо будуть надані обґрунтовані рекомендації для прийняття рішень щодо усунення інформаційних ризиків в ІТ-інфраструктурі організації, а також бачення необхідних проектів з оптимізації та розвитку базової IT інфраструктури компанії.

Ви отримаєте документ Звіт по аудиту та Паспорт ІТ-інфраструктури, які включають:

Загальні відомості про інформаційне середовище та ІТ-підрозділ організації, доповнюється паспортом ІТ-інфраструктури.

Відомості про стан апаратного та програмного забезпечення серверних систем, корпоративної мережі передачі даних, користувацького середовища та периферії.

Опис використовуваних інформаційних систем і ІТ-сервісів, таких як служба каталогів, поштовий сервіс, сервіси оновлення ПЗ і установки компонентів, сервіси моніторингу та керування ІТ-інфраструктурою, системи антивірусного захисту,  сервіси зовнішнього доступу до корпоративної мережі, сервіси резервного копіювання та відновлення.

Рекомендації на які напрямки треба звернути увагу в першу чергу, що саме потребує вдосконалення, загальне бачення наступних кроків для підвищення рівня зрілості ІТ-середовища та оптимізації ІТ-інфраструктури.

Додатково може бути розроблено та надано Програму проектів, яка містить короткий опис рекомендованих проектів по оптимізації та модернізації ІТ-сервісів та систем організації, варіанти організації та впровадження змін, підбір апаратного та програмного забезпечення, оцінка вартості та тривалості таких проектів (АЗ, ПЗ, послуги).

У завершенні, хотілося б наголосити, що аудит IT інфраструктури є необхідною складовою успішного функціонування бізнесу в епоху цифрових технологій. Він дозволяє виявити потенційні проблеми, забезпечити безпеку даних та оптимізувати роботу систем, що призводить до підвищення ефективності та конкурентоспроможності організації. Регулярний аудит IT інфраструктури допомагає підтримувати високий рівень продуктивності та забезпечує готовність до змін у технологічному середовищі. Зверніться до наших експертів з IT, щоб отримати професійну підтримку та провести аудит вашої IT інфраструктури вже сьогодні.

АУДИТ СИСТЕМ IP-ТЕЛЕФОНІЇ

Попри переваги, які надає IP-телефонія, використання неправильно налаштованих систем з різними вразливостями тягне за собою серйозні ризики. Потенційні зловмисники можуть не тільки здійснювати міжміські та міжнародні виклики за рахунок вашої компанії, але й отримати доступ до конфіденційних даних. Компанія в результаті подібного інциденту може понести значні фінансові втрати.Якщо ви не впевнені в безпеці вашої системи IP-телефонії чи її вже намагались зламати, то наша компанія готова привести її безпеку у відповідність з найвищими стандартами, які повністю виключають ризики фінансових втрат.


Завдання аудиту IP-телефонії

  • Отримання об’єктивних даних про поточний стан IP-телефонії
  • Оцінка повноти та якості виконання кращих світових практик, яких притримуються при побудові VoIP-інфраструктури
  • Виявлення та оцінка програмних вразливостей і помилок в конфігурації системи
  • Визначення областей вдосконалення мережевої інфраструктури, інформаційної безпеки та продуктивності

Результати аудиту VoIP-системи

В результаті ви отримуєте детальний звіт, що містить опис всіх виявлених в ході аудиту вразливостей системи IP-телефонії, і розроблені на основі отриманих результатів рекомендації щодо підвищення поточного рівня захищеності і доступності системи, а саме:

  • Аналіз ризиків, пов’язаних з можливістю здійснення загроз безпеки щодо ресурсів IP-телефонії, а також надання рекомендацій по їх мінімізації
  • Оцінка відповідності системи IP-телефонії існуючим стандартам в галузі побудови VoIP-систем
  • Надання рекомендацій щодо поліпшення якості роботи та підвищення ефективності функціонування
  • Загальні параметри аудиту

Часті питання (FAQ)

Аналіз IT інфраструктури надає можливість виявити потенційні ризики та проблеми, що можуть негативно впливати на роботу бізнесу. Він допомагає покращити безпеку даних, оптимізувати роботу систем та процесів, знизити витрати та підвищити продуктивність.

Аудит IT інфраструктури важливий для бізнесу, оскільки він дозволяє виявити потенційні проблеми та загрози безпеці даних, що можуть призвести до втрати інформації або перебоїв у роботі систем. Він також допомагає оптимізувати роботу IT-систем, що забезпечує підвищення ефективності та конкурентоспроможності організації.

Перевірка IT інфраструктури включає в себе аналіз апаратних та програмних засобів, серверної та мережевої інфраструктури, бізнес систем (наприклад, електронної пошти, служби каталогів, ІР-телефонії тощо), безпеки даних, процесів резервного копіювання та інших аспектів, що пов'язані з інформаційними технологіями.

Частота проведення аудиту IT інфраструктури залежить від конкретних потреб та характеристик бізнесу. Загалом рекомендується проводити аудит регулярно, а саме не рідше одного разу на рік, щоб виявляти та усувати проблеми вчасно, а в разі змін в інфраструктурі або появі нових загроз - негайно. Проведення аудиту також доцільне при зміні ІТ-керівництва, при плануванні та побудові ІТ-стратегії розвитку компанії, при передачі техпідтримки ІТ-інфраструктури на аутсорс чи навпаки, при відмові від аутсорсу та взятті техпідтримки під контроль власного ІТ-департаменту.

Команда Techexpert має необхідні навички та досвід для проведення аудиту будь-якого масштабу. Переконайтесь самі, переглянувши відгуки наших клієнтів.