Крім резервування ІТ-інфраструктури за допомогою додаткового активного майданчика (Теплого або Гарячого ЦОДу), ми пропонуємо послуги з організації резервних копій (реплік, снепшотів) віртуальних машин за допомогою Microsoft Hyper-V Replica. Це рішення забезпечує високу доступність сервісів у разі недоступності основного ЦОДу (primary).

  • Точка відновлення даних (Recovery Point Objective — RPO) — момент зняття копії, визначальний обсяг втрачених даних. Чим частіше знімаються репліки, тим менше даних може бути втрачено.
  • Час відновлення даних (Recovery Time Objective — RTO) — визначає час, потрібний для відновлення з резервної копії.

Hyper-V Replica - рішення від Microsoft з управління аварійним відновленням

Рішення аварійного відновлення TechExpert дозволяє мінімізувати час простою та ризики втрати даних у разі аварії, відповідно до конкретних ІТ-систем і вимог щодо часу відновлення даних (RTO) і точок відновлення (RPO).

Географічно віддалене рішення для аварійного відновлення захищає підприємства від втрати великих обсягів даних у разі таких аварій, як пожежа, крадіжка або апаратний збій, та дозволяє відновити бізнес-процеси. Рішення аварійного відновлення охоплює все управління процесом аварійного відновлення від початку до кінця та допомагає клієнту повернути системи до основної інфраструктури після ліквідації наслідків аварії.

У разі аварії (або серйозних змін в основній інфраструктурі) віртуальні машини активуються в резервній інфраструктурі. Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (або завершення змін) ІТ-системи буде повернуто до основної інфраструктури.

Опис послуги Disaster Recovery

Основні та резервні віртуальні машини можуть перебувати як у сайті 1, так і в сайті 2. Управління реплікацією віртуальних машин проходитиме на рівні реплікейшен брокерів. Основні та резервні віртуальні машини будуть розміщені на відмовостійких кластерах віртуальних машин. Реплікація віртуальних машин забезпечуватиметься технологією Hyper-V Replica, а резервне копіювання використовуючи System Center Data Protection Manager. Канали доступу до Інтернету резервовані в кожному ЦОД. Також ЦОДи з'єднані між собою резервованим L1-з'єднанням, що дозволяє отримати найкращі параметри передачі даних при реплікації та резервному копіюванні даних між майданчиками.