fbpx
2Dec 2021

Бізнес-аналітика в тому вигляді, в якому вона існує зараз в Україні, більше не може задовольняти запити бізнесу через зростання великої кількості даних (Big Data), які вже не можуть бути оброблені без автоматизації.

Першими з цією проблемою зіткнулися компанії, які через специфіку своєї діяльності генерують велику кількість даних (банки, рітейл, FMCG, логістика, IT, страхові компанії). До цього списку можна віднести і компанії, які зібрали величезну кількість інформації за час своєї багаторічної присутності на ринку (будівництво, агробізнес, фармацевтична галузь). Зібрана інформація зазвичай зберігається в різних джерелах і важко піддається аналізу та обробці звичними засобами, такими як 1С, Excel і Google Docs.

У той же час, ця неструктурована та необроблена інформація (так звані “сирі дані”) є найбільшою цінністю компанії. Продумана та грамотна обробка таких даних веде до переходу бізнесу на якісно новий рівень, у рази підвищуючи прибуток за рахунок розуміння та можливості управляти бізнес-процесами, що впливають на зростання продажів, кількість відвантажень та замовлень, підвищення лояльності клієнтів, скорочення витрат на операційну діяльність та інше, що, отже, дає можливість контролювати та керувати подібними процесами.

Таким чином, впровадження системи бізнес-аналітики повністю змінює концепцію управління компанією: як правило, більшість бізнес-керівництв дає рекомендації щодо вирішення кризових ситуацій, у той час як запровадження комплексної аналітичної платформи Microsoft Power BI об’єднає, систематизує та впорядкує всю управлінську та аналітичну звітність компанії, дозволить автоматизувати аналіз та візуалізацію даних з різних джерел (1С, внутрішні та зовнішні бази даних, Excel, Google Docs, будь-які інші джерела), а значить, дозволить вести online-моніторинг змін даних та своєчасно (заздалегідь) реагувати на негативні тенденції.

10 причин переходу на Power BI

Завдяки розвитку сучасних технологій немає необхідності проводити оцінку, ґрунтуючись на людській пам’яті та інтуїції. Сьогодні для збору даних, їх аналізу та подання звітів у гарній візуальній формі існують засоби Business Intelligence (BI). Розуміння необхідності інтеграції засобів BI з бізнес-процесами поступово зростає, оскільки його застосування дає компаніям великі конкурентні переваги.

Microsoft Power BI – це комплексний інструмент, який перетворює розрізнені джерела даних на узгоджені, візуально привабливі та інтерактивні засоби аналітики. Ваші дані можуть бути у формі електронної таблиці Excel або набору хмарних та локальних сховищ даних – Power BI спрощує підключення до цих джерел, розкриває та візуалізує найважливіше, а також дозволяє ділитися результатом із будь-ким. Причини, через які варто вибрати саме Power BI, наступні.

 1. Конкурентна перевага у прийнятті рішень

Велика кількість даних, різні джерела та неспівпадаючі версії програмного забезпечення не дозволяють подати розрізнену інформацію цільно та комплексно для керівників бізнесу, ділових партнерів стандартними засобами.

Аналітична платформа Power BI дозволяє перетворити сирі дані на чіткий та конкретний звіт, представлений у вигляді візуалізованих діаграм та графіків на десктопній, хмарній або мобільній версії платформи.

Дана інформація, подана у консолідованому вигляді, дозволить бізнесу прийняти рішення, що дають конкурентні переваги та не допустити розвитку негативних сценаріїв: втрати фінансових засобів, нерівномірного навантаження на потужності підприємства, транспорт чи персонал.

 1. Швидке виявлення причин падіння прибутку та коригування бізнес-активності

Запуск нового продукту або послуги завжди має значні ризики, тому навіть під час ретельного планування результат може бути непередбачуваним. Навіть налагоджені процеси – через мінливі зовнішні обставини, попит, кон’юнктуру ринку – можуть давати несподіваний і фінансово болючий для бізнесу результат.

Як виявити причини низьких продаж, відток клієнтів, падіння прибутку? При переході на автоматизовану аналітичну платформу Power BI компанії отримують можливість відстежити розвиток процесів та виявити недоробки та причини, що призвели до негативного результату – без жодних зусиль з їхнього боку, оскільки аналітичний процес повністю автоматизований.

Більше того, побачивши недоробки та вживаючи заходів щодо їх корекції, компанія відразу може зрозуміти наскільки вони виявилися ефективними завдяки постійному оновленню та відображенню результатів в режимі live.

 1. Втрачена вигода або збитки, яких могло не бути

Компанії, які щомісяця підбивають фінансові підсумки щодо прибутків та збитків, можуть навіть не замислюватися про те, що прибуток міг би бути більшим, а збитків могло б і не бути.

За наявності автоматизованої аналітичної системи компанія може відслідковувати вузькі місця та потенційно збиткові активності, оптимізувати використання ресурсів, зменшувати витрати до достатнього для досягнення результатів мінімуму та контролювати свої витрати.

 1. Інсайти

Однією з головних переваг впровадження Power BI є розуміння того, що робити далі, та виявлення закономірностей (insights), що базуються на конкретних фактах, а не домислах та припущеннях.

Таким чином, інформаційні дані компанії, зібрані докупи із різних джерел та візуалізовані на інтерактивних панелях, дають можливість визначити негативні патерни та стратегії, що повторюються багато років. Без проведення аналізу та отримання звітів у зручному візуалізованому форматі, компанія може навіть не усвідомлювати того, що стратегія діяльності бізнесу, яка застосовується, малоефективна або веде компанію на дно. Крім цього, завдяки чітким та своєчасним звітам керівництво компанії може отримати практичні ідеї для зміни негативної ситуації.

Впровадження аналітичної платформи дозволяє виявляти негативні патерни та розробляти дійсно ефективні стратегії, що виводять компанію у топ у своєму сегменті.

 1. Деталізація (гнучкість в створенні звітів)

Як правило, більшість компаній мають досить типову структуру звітності:

 • тимчасові: річні/квартальні звіти;
 • профільні: P&L reports, etc.

Звітності такого формату не дозволяють заглибитись у дані, зробити їх деталізація за різними параметрами, гнучко зреагувати на запит керівництва про надання додаткової інформації.

Аналітична платформа Power BI дозволяє налаштувати практично будь-яку in-one-click деталізацію, змінюючи її параметри та візуальне уявлення, забезпечуючи гнучкість у роботі та прискорюючи прийняття рішень. Такий підхід допомагає побачити нові сенси в, здавалося б, добре вивчених та зрозумілих даних, визначивши нові стратегії та бачення розвитку компанії.

 1. Підвищення якості даних

Однією із значних проблем, яка заважає бізнесу якісно проаналізувати дані, є те, що аналітична культура в Україні лише починає формуватися.

Велика кількість неакуратно, неточно внесених даних до баз, та й просто пропущених даних, не дозволяють провести якісну аналітику стандартними інструментами. При впровадженні централізованої аналітичної системи – такої як Power BI – дані в більшості випадків можуть бути приведені до єдиного формату, зручного для аналізу та візуального представлення.

 1. Доступ до інформаціїзвідки завгодно і миттєво

На відміну від ручної обробки даних, автоматизована система миттєво обробляє всю інформацію та видає у красивому вигляді ясний та короткий візуальний звіт, який можна обговорювати на зустрічах з діловими партнерами або під час планування подальшого ведення бізнесу. Доступ до цих звітів можна дати кожному, хто не зміг взяти безпосередню участь в обговоренні, у кого є смартфон або комп’ютер.

 1. Різні рівні доступу

Керівники та менеджери потребують доступу до всіх даних організації у будь-який момент, навіть якщо вони працюють поза офісом. Доступ до інформації має бути найпростішою частиною аналізу даних. Для кожного співробітника компанії може бути призначений рівень доступу за створеними правилами. Це дозволяє співробітнику отримати доступ у тому обсязі, у якому він необхідний.

 1. Гнучкість вибору типу звіту

Power BI дозволяє створювати цільові звіти під кожну потребу і не завантажувати керівника звітами для аналітиків, а аналітикам — формувати звіти з більш детальною інформацією.

 1. Масштабування

Як правило, розвиток та розширення компанії пов’язане зі збільшенням обсягу звітності та трафіку документів, що пересилаються між різними департаментами. Збір інформації та створення звітів стають дедалі складнішими.

У разі наявності централізованої аналітичної системи це питання вирішується шляхом підключення до додаткових джерел даних та автоматичної візуалізації нових даних, а не новими – у цьому випадку зовсім зайвими – комунікаціями між співробітниками. Система, яка може зростати разом із організацією, має вирішальне значення для усунення подібної проблеми.

Особливості інструментів аналітики Power BI

Правильне прийняття бізнес-рішень можливе лише при володінні всією необхідною та актуальною інформацією про діяльність компанії. Найчастіше такі інформаційні дані обмежені річними та квартальними звітами. Такі звіти не дають повної картини та можуть призвести до неправильних рішень. Для отримання своєчасного та ефективного аналізу своєї діяльності підприємства все частіше впроваджують системи BI, які покращують роботу компанії та призводять до нових успіхів. Найкращим інструментом для аналізу даних, представленим Microsoft, є Power BI, який складається з набору програмних сервісів та підключень.

В комплекс Microsoft Power BI входять наступні компоненти:

 • Power BI Desktop – найпопулярніший із інструментів для отримання даних із різноманітних джерел (онлайн-сервісів, шлюзів та інших) та їх подальшої обробки (створення моделей даних, розробка звітів) згідно з поставленими завданнями;
 • Power Bi Service – онлайн-сервіс із загальним доступом, призначений для публікацій звітів та обміну ними, а також для співпраці з клієнтами або партнерами;
 • Power BI Report Server – локальний сервер компанії, який має ті ж можливості, що й Power BI Service;
 • Power BI Gateway – службовий компонент, який необхідний для підключення та надання доступу до локальних даних у захищених корпоративних мережах;
 • Power BI Mobile – вбудований мобільний додаток, який дозволяє переглядати звіти та інформаційні панелі на смартфоні, планшеті, ПК (з підтримкою Android, iOS, Windows).
 • Power BI Embedded – API-інтерфейс, який необхідний для вбудовування візуальних компонентів у додатки, встановлені у користувача.

Працюючи з цими програмами, які надають інтерактивний, динамічний та мобільний доступ до важливих для компанії даних, можна підключатися в будь-який час і з будь-якого місця.

Впровадження Power BI дозволить виконувати з даними наступні завдання:

 • Обробка отриманих із баз компанії даних про роботу бізнесу та структурування цих даних у єдиний вигляд.
 • Деталізація всієї інформації після аналізу всіх робочих моментів, які впливають на успіх бізнесу.
 • Розробка та моделювання власних формул, метрик, показників та KPI, що дозволяє вести контроль та аналіз необхідних параметрів управління компанією.
 • Подання всіх звітів та дашбордів через локальну мережу, за допомогою Power BI Service або через мобільний додаток Power BI Mobile.
 • Надання роздільного доступу для працівників із різним рівнем доступу.
 • Використання серверних потужностей хмари Microsoft для автоматичної обробки необхідної кількості даних.

Рішення, які пропонує TechExpert

Ми пропонуємо:

 • розробку та впровадження консолідованої системи аналітичної та управлінської звітності на базі платформи MS Power BI під ключ;
 • організацію підключення та доступ до будь-яких джерел даних (1С, CRM, будь-які бази даних, Excel тощо);
 • настроювання аналітики за заданими параметрами згідно з різними рівнями доступу співробітникам компанії та виведення візуалізованих даних на дашборди;
 • навчання співробітників роботі з аналітичною звітністю у Power BI;
 • консультації та підтримку під час подальшого використання системи.

Усі параметри аналітичних компонентів Microsoft проводяться з гарантією інформаційної безпеки систем компанії.

В інтегрованому сервісі Microsoft Power BI менеджери компанії самі зможуть вносити актуальні дані, підвищувати якість інформації завдяки сервісам бізнес-аналітики, навчатися вигідніше пропонувати свою діяльність на ринку.

Такий вигляд має візуальне відображення даних компанії після виведення результатів аналізу на дашборд.


Для отримання детальної консультації щодо інтеграції Microsoft Power BI звертайтесь до наших аналітиків.