Microsoft Azure: цифрова трансформація агрокомплексу

Інноваційні IT-технології стали відігравати все більшу роль для успішного розвитку аграрного сектора, зокрема – однією з причин такого розвитку стала поява автоматизованих систем, які можуть опрацьовувати великі масиви інформації (часто з технологічно несумісних пристроїв). Тепер фермери отримали можливість прогнозувати врожайність та контролювати стан сільськогосподарської техніки, що гарантує певний рівень доходу. Саме тому агрокомпанії поступово починають звертатися до таких технологій як BIG DATA, прогнозна аналітика, хмарні обчислення та IoT (інтернет речей).

Один із великих українських агрохолдингів ухвалив рішення про масштабну трансформацію бізнесу. Переслідуючи дві основні цілі – підвищити врожайність та створити єдину еко-систему роботи з даними, компанія запустила проект переходу на платформу хмарної аналітики Microsoft Azure. Хмарні рішення є найбільш вигідними для аграрного бізнесу, тому що позбавляють його необхідності вкладати гроші в IT-інфраструктуру та обслуговування наземних центрів зберігання даних.

Першим завданням, яке запланував вирішити агрохолдинг, стала оптимізація землекористування та підвищення врожайності, тобто вирощування більшої кількості зернових на гектар. Таке рішення було зумовлене зростаючим світовим трендом виробляти більшу кількість продуктів харчування, використовуючи при цьому менше землі.

Основою для реалізації цього проекту став збір точних даних про стан ґрунту, кількість добрив, урожайність минулих років у розрізі різних зернових культур, а також про погодні умови. Компанія обрала платформу Microsoft Azure Synapse Analytics для зберігання та обробки інформації, зокрема – отримана інформація зберігається в хмарному сховищі даних.

На базі даних, що регулярно оновлюються, були побудовані аналітичні звіти в Power BI, а також зібрані набори даних (data sets) для побудови моделей машинного навчання (machine learning). Це дозволило ще на початку сезону приймати рішення, що допомагають спрогнозувати врожайність – визначити види культур, способи посадки, типи добрив та час збирання зернових, які будуть найбільш правильним вибором за цих погодних умов. Такі проекти можна реалізувати за допомогою продуктів Azure Data Bricks та Azure Cognitive ML – рішень Microsoft для прогнозної аналітики.

Другим завданням для агропромислового комплексу став збір даних з таких джерел як системи супутникового моніторингу та наземних IoT-датчиків, які надають інформацію про кількість опадів, вологість ґрунту та інші фактори, що впливають на врожайність. Тепер став можливим безперервний моніторинг показників, а вся зібрана інформація миттєво обробляється та відображається на інформаційних панелях Power BI.

Таким чином, перехід агрокомплексу на хмарну платформу Microsoft Azure допоміг об’єднати розрізнені дані в цілісну аналітичну систему, підвищити рівень доходу та збільшити ефективність використання полів, створивши тим самим нові перспективи для розвитку українського агросектору.

 

РЕЗУЛЬТАТ:
  • Прогнозування врожайності стало частиною аналітичної культури компанії;
  • Ефективність використання ресурсів – контроль за врожайністю дозволив скоротити споживання води, електроенергії, матеріалів;
  • Прибуток збільшився на 37%;
  • Звіти оновлюються у 7 разів швидше.

 

Для отримання детальної консультації по питанню впровадження
Microsoft Azure Synapse Analytics
звертайтесь
до наших аналітиків.