fbpx

Project Description:

Client:
 Банк
Category:
GLPI
Мета проекту — автоматизувати процес Business Impact Analysis (BIA) в рамках управління безперервністю бізнесу.
Завдання для виконавця проекту:
  • Скорочення витрат часу на проведення BIA і BCP тестування.
  • Оптимізація процесу оцінки критичних активів.
  • Розробка функціоналу для побудови консолідованих звітів за результатами BIA.
Технології

Рішення реалізовано на основі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом GLPI.

Результат проекту

До впровадження системи, навантаження на BCP-менеджера з підготовки та обробки інформації в ході BIA становила 60% від усього робочого часу. В рамках проекту була реалізована система, яка:

  • автоматично формує анкети для власників процесів з проведення оцінки критичності активів банку;
  • дозволяє проконтролювати своєчасне заповнення анкет;
  • дозволяє оперативно сформувати консолідований звіт з інформацією про результати проведення BIA;
  • надає змогу швидше визначити критичні активи (процеси та системи) банку.

Додатково за результатами BIA система автоматично створює анкети з проведення оцінки критичних активів на відповідність BCP (BCP тестування).