fbpx

Плагін «Процеси» розширює можливості по налаштуванню бізнес-процесів для обробки звернень в GLPI, дозволяючи автоматизувати процеси, які передбачають поділ робіт на етапи з різними групами виконавців, тобто розгалуження і паралельну обробку завдань.

Такий поділ робіт може знадобитися для наступних бізнес-процесів:

  • створення робочого місця для нового співробітника;
  • переклад співробітника між підрозділами;
  • обробка запитів на зміну і ін.

Отримати консультацію

Можливості GLPI Processes plugin


  • Створення переднастроєних шаблонів процесів
  • Запуск процесу за обраним шаблоном
  • Створення паралельних і послідовних заявок в рамках процесу
  • Динамічне внесення інформації в заявки на різних етапах виконання процесу
  • Повідомлення учасників процесу про хід його виконання

Розглянемо налаштування процесів GLPI за допомогою плагіна на прикладі обробки заявки на створення робочого місця для нового співробітника.

Спочатку створюється шаблон процесу, який включає предналаштовану форму ініціації процесу і визначений набір заявок. Форма ініціації містить основну інформацію для запуску процесу: назва, короткий опис і статус процесу, замовник і виконавець – це можуть бути конкретні особи або відділи.

Після заповнення форми ініціації процесу створюється форма з важливими питаннями для подачі та виконання заявки. Відповіді на питання можуть мати наступний тип: текстове поле, один зі списку, кілька зі списку. Дана форма дозволяє створити унікальний набір полів під кожен процес.

У разі створення нового робочого місця форма може включати такі питання: ПІБ нового співробітника, до жодних інформаційних систем потрібен доступ, чи потрібна настройка віддаленого доступу і в якому кабінеті необхідно обладнати робоче місце.

Плагін «Процеси» дозволяє визначати заявки, які можуть виникнути в ході виконання процесу. Наприклад, при створенні робочого місця можуть знадобитися заявки на створення облікового запису в CRM, надання прав доступу та обладнання робочого місця.

Для правильного розподілу завдань кожного питання і відповіді з форми подачі заявки на створення робочого місця присвоюється код. Він визначає якому менеджеру або відділу надійде та чи інша задача. Завдяки даним зв’язків необхідний набір заявок створиться автоматично із заданою послідовністю в ході виконання процесу.

Створення заявок в рамках процесу може бути як лінійним, так і паралельним.

Процес запускається по заздалегідь створеному шаблоном після заповнення необхідних полів в формі ініціації. Для цього процесу присвоюється статус “Активний”.

Після запуску процесу користувач зможе залишити заявку на створення нового робочого місця в простій формі:

Таким чином, процес створення робочого місця для нового співробітника ділиться на кілька етапів і заявок на їх виконання. Далі кожен відповідальний отримує повідомлення про необхідність здійснити будь-яку дію, а після виконання всіх завдань заявнику процесу надходить повідомлення про закриття його заявки.

Сумісність плагіна з версіями GLPI:

Версія GLPI 9.2 і вище.


Інші плагіни GLPI:

Отримати консультацію та демо-доступ


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.