Мета проекту – оптимізація і автоматизація діяльності ІТ підрозділу.

Компанія TechExpert реалізує проект, який складається, як правило, з декількох етапів:

 • Аудит поточного стану основних ITSM процесів ( «Як є»), поточних налаштувань вже використовуваних продуктів сімейства SC, ін. системи моніторингу та управління подіями
 • Проектування і опис процесів ( «Як буде») відповідно до рекомендацій MOF і з урахуванням специфіки підприємства
 • Автоматизація процесів (розробка технічного завдання, розгортання і налаштування SCSM, інтеграція SCSM з ін. системами, імпорт даних)
 • Тестування, дослідна експлуатація, розробка рольових інструкцій для учасників процесу, навчання користувачів, запуск процесів в промислову експлуатацію

Завдання для виконавця проекту

 • Скорочення витрат і оперативного опрацювання запитів на обслуговування, що досягається шляхом інтеграції бази знань, засобів самообслуговування і автоматизованої обробки запитів через портал самообслуговування диспетчера Service Manager
 • Оптимізація процесів і забезпечення їх виконання за допомогою шаблонів, які допомагають ІТ фахівцям дотримуватися кращої методики управління змінами та вирішення інцидентів
 • Надання основи для прийняття компетентних і економічно доцільних рішень з метою узгодження роботи ІТ систем та ІТ служб з постійно мінливими потребами бізнесу
 • Скорочення часу усунення неполадок шляхом охоплення всіх самостійних організаційних підрозділів, що дозволяє через єдину панель отримувати доступ до потрібної інформації про інциденти, проблеми, зміни і ресурси
 • Розширення набору переваг, що надаються платформою Майкрософт, шляхом автоматизації процесів і дій в продуктах сімейства System Center

Технологія

 • Microsoft Windows Server (с Active Directory)
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft System Center Operations Manager
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft SharePoint Server
 • Microsoft Operations Framework (MOF)

Дане рішення буде цікаво підприємствам:

 • мають велику кількість користувачів (в тому числі і розподіленим по декільком майданчикам)
 • володіють великою і динамічно мінливою ІТ інфраструктурою
 • мають високий ступінь впливу та інтеграції ІТ на основне виробництво

Комплексне рішення від TechExpert дозволяє автоматизувати наступні процеси:

 • Управління інцидентами
 • Управління проблемами
 • Управління змінами
 • Управління конфігураціями

Результатом впровадження рішення є спрощення комплексного управління ІТ середовищем за рахунок:

 • Імпорт даних з Active Directory
 • Використання даних з SCCM
 • Автоматичного створення і дозволу інцидентів з SCOM
 • Інтеграції з іншими зовнішніми системами

Вимоги до інфраструктури. Для успішного впровадження даного рішення з мінімальними витратами як за вартістю, так і за термінами реалізації, інфраструктура компанії повинна включати Microsoft Active Directory. Рішення є оптимальним, якщо в компанії здійснено або планується впровадження продуктів сімейства System Center, основними з яких є SCOM і SCCM.

Схема рішення

Вигоди від впровадження рішення

 • Підвищення ефективності та продуктивності роботи ІТ підрозділу
 • Зниження операційних витрат на ІТ
 • Підвищенні якості послуг, ІТ послуг