Мета проекту – створити єдиний інформаційний простір в рамках проектної діяльності компанії та єдину точку доступу до всієї інформації за проектами.

Компанія TechExpert пропонує рішення, яке дозволяє:

 • здійснити чітку стандартизацію і координацію ведення проектної діяльності
 • отримати цілісну картину стану портфеля проектів
 • централізовано керувати проектами та ресурсами
 • отримувати звітність за проектами і ресурсами, необхідну для прийняття рішень

Завдання для виконавця проекту

 • Управління проектами та ресурсами
 • Планування і контроль виконання проектних робіт
 • Зручне ведення звітності
 • Управління портфелем проектів
 • Ухвалення обгрунтованих бізнес рішень на основі аналізу портфеля проектів
 • Оцінка ризиків виконання проектів на основі моделювання портфеля проектів
 • Оптимізація ресурсів підприємства
 • Централізоване управління ресурсами
 • Аналіз завантаження ресурсів
 • Спільна робота над проектами

Технологія

 • Microsoft Office Project Server
 • Microsoft SharePoint Server
 • Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Office

Рішення компанії TechExpert за погодженням включає наступний комплекс послуг:

Впровадження Проектного офісу

 • Створення концепції проектного офісу
 • Розгортання проектного офісу
 • Проведення тренінгів з формування команди

Розробка і впровадження корпоративних стандартів управління проектами

 • Аудит проектів
 • Аналіз і оптимізація існуючої системи управління проектами
 • Аналіз і оптимізація бізнес процесів з управління проектами як всередині компанії, так і з зовнішніми учасниками проектів
 • Діагностика і формування реєстру проектів організації
 • Розробка моделей взаємодії
 • Розробка корпоративних шаблонів
 • Налагодження документообігу всередині компанії за проектами
 • Формування бази знань компанії в галузі управління проектами

Впровадження корпоративної системи управління проектами MS Project Server 

 • Впровадження MS Project Server
 • Інтеграція з існуючими системами, а також доопрацювання системи під потреби замовника.

Крім того, в рамках проектів проводиться комплексне навчання всіх учасників проекту:

 • Навчання методології управління проектами
 • Навчання роботі з системою Microsoft Project / Project Server

Для успішного впровадження даного рішення з мінімальними витратами як за вартістю, так і за термінами реалізації, інфраструктура компанії повинна включати

 • Єдину Active Directory
 • SQL Server
 • Exchange Server
 • SharePoint Server
 • На робочих місцях користувачів — Microsoft Office

Вигоди від впровадження рішення

 • Централізоване управління запуском проектів та формування портфелю відповідно до стратегії
 • Поліпшення роботи в групах, для підвищення ймовірності успішного виконання проектів
 • Отримання чіткого уявлення про проміжні результати проектів за допомогою звітів і панелей моніторингу
 • Забезпечення ефективного управління роботою за допомогою знайомих інтегрованих засобів
 • Зменшення витрат компанії за рахунок формування і використання баз знань, аналізу попереднього досвіду ведення проектів