Мета проекту — автоматизувати процес Business Impact Analysis (BIA) в рамках управління безперервністю бізнесу.

Завдання для виконавця проекту

  • Скорочення витрат часу на проведення BIA і BCP тестування
  • Оптимізація процесу оцінки критичних активів
  • Розробка функціоналу для побудови консолідованих звітів за результатами BIA

Технології

Рішення реалізовано на основі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом GLPI.

Результат проекту

До впровадження системи, навантаження на BCP-менеджера з підготовки та обробки інформації в ході BIA становила 60% від усього робочого часу. В рамках проекту була реалізована система, яка:

  • Автоматично формує анкети для власників процесів з проведення оцінки критичності активів банку
  • Дозволяє проконтролювати своєчасне заповнення анкет
  • Дозволяє оперативно сформувати консолідований звіт з інформацією про результати проведення BIA
  • Надає змогу швидше визначити критичні активи (процеси та системи) банку

Додатково за результатами BIA система автоматично створює анкети з проведення оцінки критичних активів на відповідність BCP (BCP тестування).

Скріншоти системи з управління BIA