Мета проекту — розробка плану оптимізації ІТ-інфраструктури та побудова стратегії подальшого розвитку компанії.

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

Будь-яка компанія, якій необхідно отримати експертну оцінку стану своєї ІТ-інфраструктури для подальшої її оптимізації та модернізації.

У зв’язку із широким впровадженням в освітній процес додатків Microsoft 365 та збільшенням навантаження на мережеву інфраструктуру компанія-замовник планує модернізацію своєї корпоративної IT-інфраструктури. Для цього необхідно мати актуальну інформацію щодо поточного стану основних компонентів інформаційної системи, вичерпну технічну документацію по основним ІТ-системам і сервісам, експертну оцінку роботи ІТ-інфраструктури в цілому та окремих її компонентів. Прийнято рішення про проведення попереднього аудиту інформаційної системи.

Завдання для виконавця проекту

  • Обстеження та аналіз основних компонентів інформаційної системи Замовника, а саме мережевої інфраструктури, системи IP телефонії, безпровідної мережі, серверів і системи віртуалізації, служби Active Directory та поштової системи
  • Виявлення «вузьких місць» в ІТ-інфраструктурі Замовника вцілому та проблем в роботі її основних компонентів окремо
  • Розробка рекомендацій та програми проектів по оптимізації основних компонентів інформаційної системи Замовника
  • Підготовка технічної документації (паспорту) основних компонентів інформаційної системи Замовника
  • Підготовка звіту по аудиту основних компонентів інформаційної системи Замовника

Рішення

За результатами обстеження та аналізу основних компонентів інформаційної системи підготовлено та надано Замовнику звіт щодо поточного стану ІТ-інфраструктури та паспорт основних компонентів інформаційної системи, а також надано рекомендації щодо усунення недоліків та оптимізації роботи основних компонентів інформаційної системи, розроблено і запропоновано відповідну програму проектів з декількома варіантами подальшої реорганізації.

Завдання, які вирішуються, вигоди від рішення, які отримує бізнес

  • Підвищення якості адміністрування ІТ-систем та сервісів за рахунок наявності актуальної технічної документації
  • Економія часу на розробку плану оптимізації та стратегії розвитку ІТ-інфраструктури завдяки наявності чітких рекомендацій по оптимізації та програми проектів, що описує не лише необхідні послуги, апаратне та програмне забезпечення, а й орієнтовні бюджети та строки виконання проектів
  • Оптимізація витрат шляхом порівняння і вибору найбільш підходящого варіанту реорганізації основних компонентів інформаційної системи із запропонованих
  • Покращення ефективності роботи основних компонентів інформаційної системи окремо та ІТ-інфраструктури в цілому в наслідок виконання наведених рекомендацій