fbpx

Project Description:

Client:
 Організація в сфері освіти з розгалуженою мережею
Category:
Infrastructure
Мета проекту — розробка плану оптимізації ІТ-інфраструктури та побудова стратегії подальшого розвитку компанії.

У зв’язку із широким впровадженням в освітній процес додатків Microsoft 365 та збільшенням навантаження на мережеву інфраструктуру компанія-замовник планує модернізацію своєї корпоративної IT-інфраструктури. Для цього необхідно мати актуальну інформацію щодо поточного стану основних компонентів інформаційної системи, вичерпну технічну документацію по основним ІТ-системам і сервісам, експертну оцінку роботи ІТ-інфраструктури в цілому та окремих її компонентів. Прийнято рішення про проведення попереднього аудиту інформаційної системи.

Завдання для виконавця проекту
  • обстеження та аналіз основних компонентів інформаційної системи Замовника, а саме мережевої інфраструктури, системи IP телефонії, безпровідної мережі, серверів і системи віртуалізації, служби Active Directory та поштової системи;
  • виявлення «вузьких місць» в ІТ-інфраструктурі Замовника вцілому та проблем в роботі її основних компонентів окремо;
  • розробка рекомендацій та програми проектів по оптимізації основних компонентів інформаційної системи Замовника;
  • підготовка технічної документації (паспорту) основних компонентів інформаційної системи Замовника;
  • підготовка звіту по аудиту основних компонентів інформаційної системи Замовника.
Рішення

За результатами обстеження та аналізу основних компонентів інформаційної системи підготовлено та надано Замовнику звіт щодо поточного стану ІТ-інфраструктури та паспорт основних компонентів інформаційної системи, а також надано рекомендації щодо усунення недоліків та оптимізації роботи основних компонентів інформаційної системи, розроблено і запропоновано відповідну програму проектів з декількома варіантами подальшої реорганізації.

Завдання, які вирішуються, вигоди від рішення, які отримує бізнес
  • Підвищення якості адміністрування ІТ-систем та сервісів за рахунок наявності актуальної технічної документації.
  • Економія часу на розробку плану оптимізації та стратегії розвитку ІТ-інфраструктури завдяки наявності чітких рекомендацій по оптимізації та програми проектів, що описує не лише необхідні послуги, апаратне та програмне забезпечення, а й орієнтовні бюджети та строки виконання проектів.
  • Оптимізація витрат шляхом порівняння і вибору найбільш підходящого варіанту реорганізації основних компонентів інформаційної системи із запропонованих.
  • Покращення ефективності роботи основних компонентів інформаційної системи окремо та ІТ-інфраструктури в цілому в наслідок виконання наведених рекомендацій.

Детальніше про ІТ-аудит та побудову ІТ-інфраструктури.