Інновації ведуть до безпрецедентних змін. Мобільність, віртуалізація, відео високої чіткості, спільна робота у мультимедійному середовищі та хмарні обчислення – все це змушує переосмислювати принципи роботи підприємств та окремих людей. Підприємства, здатні використати ці інновації собі на користь, одержують нові засоби розширення бізнес-переваг та завоювання нових ринків на міжнародній арені.

Коли вичерпується ресурс застарілих мереж, вони стають вразливими, дорогими та важкими в управлінні. Підприємства, мережі яких перебувають у такому критичному стані, ризикують пропустити нову хвилю можливостей.

Референсна архітектура мережі HPE Aruba Edge Services Platform (ESP) – це єдина конвергентна мережева архітектура, що надає всім компонентам, від віртуалізованого центру обробки даних до віртуального середовища для хмарних, мультимедійних та мобільних служб, інтегровані рішення безпеки.

Архітектура HPE Aruba – відкрите рішення, засноване на стандартах

Фахівці HP впевнені, що використання власних та нестандартних протоколів обмежує свободу організацій у виборі, що є серйозною перешкодою адаптованості бізнесу та призводить до зростання витрат.

Відкрите рішення, засноване на стандартах, дозволить підприємствам перенести свої мережі з застарілих архітектур на вдосконалені та гнучкі архітектури та досягти таких сучасних рішень для бізнесу, як хмарні обчислення, об'єднані або уніфіковані додатки, мобільність віртуальних машин, високопродуктивний мобільний доступ, об'єднані комун. , мультимедіа та відео. Організації отримали можливість обирати найкращі у своєму класі рішення, що відповідають їхнім бізнес-потребам. Коли необхідно адаптувати мережу до нових бізнес-вимог, впровадження відкритих протоколів, що відповідають галузевим стандартам, знижує ризики та витрати, якими супроводжується така зміна. А використання відкритих мереж спрощує для підприємств завдання перенесення додатків до загальнодоступних та приватних хмарних систем.

Підтримує масштабування у трьох напрямках - функціональність, можливості підключення та ємність

Минули ті часи, коли невелике підприємство асоціювалося з обмеженою ємністю або функціональністю. Досить часто великі організації мають достатні можливості підключення та ємність, проте потребують основ для інших аспектів мережі. Універсальні рішення в реальності виявляються далеко не такими ідеальними, і підприємства припиняють платити за функціональні можливості, які їм не потрібні, і часто не можуть досягти бажаного масштабу розвитку. За оцінками компанії HP, через обмеження, викликані використанням застарілих архітектур та універсальних рішень, на світовому ринку щорічно витрачається понад 2,5 млрд доларів США на непотрібні рівні агрегації та розподілу в мережах.

В якості альтернативи компанія HP пропонує мережеві рішення для організацій будь-якого розміру, які підтримують масштабування від базових функцій до максимальної функціональності, від обмежених можливостей підключення до широкомасштабних можливостей підключення в межах кількох об'єктів і від мегабайтів до терабайтів ємності. Наприклад, операторам найбільших мереж це дозволяє використовувати для комутаторів доступу лише базові функції, якщо їх стоїть завдання зниження витрат, тоді як оператори невеликих мереж можуть вибрати повний набір функціональних можливостей, якщо їх стоїть завдання підвищення конкурентоспроможності. Однак за потреби підприємства можуть нарощувати функції, кількість портів та ємність, анітрохи не страждаючи від зниження продуктивності чи витрати зайвих коштів.

Повністю захищена

Атаки на вразливі місця в рамках операційних систем та додатків стають дедалі складнішими та витонченішими, і один невірний крок може призвести до крадіжки приватних корпоративних даних, кинути тінь на марку компанії та стати причиною недотримання нормативних вимог. Підприємства повинні забезпечувати захист більшої кількості додатків та операційних систем користувачів, а також центру обробки даних, кампусу та філій.

Архітектура FlexNetwork пропонує організаціям єдиний підхід до захисту всіх сегментів мережі – центру обробки даних, кампусу та філій. У центрі обробки даних архітектура безпеки мережі покликана задовольняти потреби у захисті фізичних та віртуальних обчислювальних платформ, а також загальнодоступних та приватних хмарних систем.

У кампусі або філії архітектура FlexNetwork забезпечує як безпеку по периметру мережі, так і внутрішній захист. Завдяки автентифікації користувачів та засобам керування мережним доступом зменшується кількість мережних загроз у кожній точці підключення. Глибокий аналіз пакетів мережевого трафіку та комплексний захист фізичної, віртуальної та хмарної інфраструктури гарантують безпеку всієї мережі – від центру обробки даних до периферії.

Забезпечує гнучкість

Слід визнати, що власні протоколи та кілька розрізнених інструментів керування призводять до вразливості мереж. Спрощення мереж центру обробки даних та кампусів, тобто перехід від застарілої архітектури трьох рівнів до оптимізованої архітектури одного та двох рівнів, підвищує продуктивність та скорочує час затримок. Таке спрощення призводить також до спрощення завдань планування та управління, підвищуючи масштаб та функціональність та знижуючи експлуатаційні та капітальні витрати. Відкриті стандарти та сервіс-орієнтовані архітектури для цілей управління та організації також призводять до зміни правил. Використання стандартних протоколів забезпечує адаптованість бізнесу, оскільки ІТ-фахівці можуть легко та ефективно вносити зміни до існуючих мереж, керуючись змінними бізнес-потребами.

Підприємства, що використовують інструменти управління та організаційні інструменти в рамках сервіс-орієнтованих архітектур, можуть уніфікувати їх та створювати гібридні рішення, які дозволяють виконувати нові функції.

Підприємства, які переводять свої програми у хмарне середовище, напевно зрозуміють, наскільки важливо мати мережу, здатну підтримати такий перехід – відкриту, неоднорідну та об'єднану. Важливо, щоб користувачі могли безпечно, ефективно та легко підключатися до програм у хмарній системі, незалежно від того, де вони знаходяться – у віддаленому офісі, у філії або в кампусі.

Забезпечує стабільність роботи

У ІТ-фахівців з'явилася можливість покласти край управлінню безліччю розрізнених систем, коли для управління всією мережею вони змушені використовувати низку різних інструментів. Архітектура HPE Aruba дозволяє керувати за допомогою однієї консолі. ІТ-фахівці можуть використовувати таку консоль для керування всіма модульними блоками мережі – центром обробки даних, кампусом та філіями, які у цьому випадку утворюють загальне робоче середовище. У цьому випадку за допомогою одного інструменту ІТ-фахівці можуть керувати найширшим набором мережевих продуктів та протоколів HP, а також понад 2600 мережевими пристроями від більш ніж 35 інших виробників.

Щойно підприємство переходить на рішення HPE Aruba, воно отримує єдину точку управління як мережами HP, так і своїми застарілими мережами.

Топологія дворівневої кампусної локальної мережі Aruba ESP

Дворівнева дротова архітектура включає в себе комутатори доступу або стеки комутаторів, підключені до згорнутого ядра з двома комутаторами. Комутатори доступу надають послуги рівня 2 підключеним кінцевим точкам і підключаються до комутаторів ядра, надаючи послуги як рівня 2, так і рівня 3.

Дворівнева конструкція добре підходить для невеликих будівель з невеликою кількістю монтажних шаф і комутаторів доступу. Вона також добре працює у великих середовищах, коли оптоволоконні кабелі з кожної електромонтажної шафи виведені в одне місце.

Топологія мережі центрів обробки даних Aruba ESP

Центр обробки даних Aruba ESP підтримує централізовані та розподілені робочі навантаження в будь-якій точці організації. Кожна конструкція підтримує об'єднання хостів для забезпечення високої пропускної здатності та відмовостійкості для критично важливих робочих навантажень. Домени рівня 2 можна гнучко розгортати відповідно до вимог додатків і забезпечувати мобільність віртуальних хостів.

Комутатори Aruba CX забезпечують надійну платформу для послуг рівня 3 в центрі обробки даних. Проекти центрів обробки даних Aruba ESP в основному реалізовані з використанням Ethernet-комутаторів Aruba серій CX 8xxx, CX 9300 і CX 10000, які забезпечують низьку затримку і високу пропускну здатність на відмовостійкій платформі, призначеній для передачі трафіку центрів обробки даних у форм-факторі 1U.

Якщо у вас залишилися питання або потрібна детальніша інформація, зв'яжіться з нами!