Спростіть архітектуру центру обробки даних, скоротіть кількість пристроїв для придбання, розгортання та експлуатації та підвищіть швидкість та гнучкість роботи.

Перелік основних продуктів, на базі яких ми реалізуємо рішення щодо цього напряму:

Blade Servers: UCS B-Series

Блейд-сервери: UCS серії B

Спростіть свій центр обробки даних за допомогою гнучкої масштабованої архітектури для оптимізації робочих характеристик та скорочення сукупної вартості володіння (TCO).

Блейд-сервери Cisco UCS серії B

 • Підвищення продуктивності, гнучкості та масштабованості для віртуалізованих та невіртуалізованих додатків.
 • Прискорення розгортання програм та керування підключеннями до мережі за необхідності.
 • Пам'ять та ресурси введення/виводу для реалізації всіх потреб.
 • Скорочення кількості адаптерів, кабелів та комутаторів рівня доступу, що використовуються для підключення до локальних мереж та мереж зберігання даних.

Найпопулярніші моделі блейд-серверів серії В

 • UCS B200 M5: Цей 2U сервер доступний у конфігураціях з одним або двома процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для малих та середніх підприємств.

 • UCS B260 M5: Цей 2U сервер доступний у конфігураціях із двома або чотирма процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для великих компаній.

 • UCS B480 M5: Цей сервер 4U доступний у конфігураціях із чотирма або восьми процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для підприємств, які потребують високої продуктивності.

Шасі для блейд-серверів Cisco UCS серії 5100
 • Вміщує до 8 блейд-серверів Cisco UCS серії B половинної ширини та до 4 блейд-серверів повної ширини.
 • Прискорення розгортання із застосуванням уніфікованої структури комутації та технології її розширення для центрів обробки даних.
 • Підвищення щільності за рахунок застосування пристроїв меншого розміру.
 • Скорочення кількості фізичних компонентів, виключення відокремленого управління та підвищення ефективності центру обробки даних.
Шасі для блейд-серверів Cisco UCS серії 5200
 • Це нове покоління шасі для блейд-серверів Cisco UCS, що пропонують низку нових функцій та покращень.
 • Підтримка до 128 блейд-серверів в одному шасі.
 • Підтримка процесорів Intel Xeon Scalable 4 покоління.
 • Підтримка мережевих карток з пропускною здатністю до 400 Гбіт/с.

Rack Servers: UCS C-Series

Стійкові сервери: UCS серії C

Стійкові сервери Cisco UCS забезпечують підтримку змінних робочих навантажень за рахунок рівномірного розподілу обчислювальних потужностей, оперативної пам'яті, ресурсів вводу/виводу та вбудованих пристроїв зберігання даних.

Стійкові сервери Cisco UCS серії C

 • Скорочення загальної вартості володіння та підвищення адаптивності бізнесу.
 • Збалансоване поєднання простоти, високої продуктивності та щільності розміщення для оптимізації робочих навантажень веб-інфраструктури, центру обробки даних та віртуалізації виробничого рівня.
 • Підвищення ефективності системи уніфікованих обчислень Cisco за рахунок застосування технологій Cisco для розширеного керування пам'яттю та плат віртуального інтерфейсу.

Найпопулярніші моделі блейд-серверів серії С

 • Сервери UCS C220 M5 – це 2U сервери, доступні у конфігураціях з одним або двома процесорами Intel Xeon Scalable. Вони пропонують широкий спектр можливостей зберігання та мережі, а також підтримку віртуалізації та хмарних технологій.

 • Сервери UCS C480 M5 – це 4U сервери, доступні в конфігураціях із двома або чотирма процесорами Intel Xeon Scalable. Вони пропонують більше можливостей зберігання та мережі, ніж UCS C220 M5, а також підтримку більш потужних програм.

 • Сервери UCS C240 M5 – це 1U сервери, доступні у конфігураціях з одним або двома процесорами Intel Xeon Scalable. Вони пропонують компактну форму-фактор та високу продуктивність.

 • Сервери UCS C4200 Series – це сервери, що масштабуються, доступні в конфігураціях від 2U до 10U. Вони пропонують широкий спектр можливостей зберігання та мережі, а також підтримку віртуалізації та хмарних технологій.

UCS Server and Systems Management

Керування серверами та системами UCS

Керування компонентами та конфігураціями системи за допомогою уніфікованої розширюваної архітектури, заснованої на використанні політик, у різних доменах та регіонах.

Система керування Cisco UCS Manager

 • Керування серверами Cisco UCS, розміщеними в кількох шасі, як єдиним логічним об'єктом з високою доступністю.
 • Надання партнерам зі створення управлінських рішень можливостей контролю та управління UCS через багатофункціональний інтерфейс програмування додатків (API) на основі XML.
 • Автоматизація та спрощення виділення необхідних ресурсів та експлуатації інфраструктури завдяки чому вивільняється час для реалізації стратегічних ініціатив.
 • Підвищення продуктивності праці в ІТ-відділі та гнучкості його роботи завдяки автоматизованій програмованій інфраструктурі.
 • Автоматизація управління якістю обслуговування (QoS) на основі політик та дотримання вимог безпеки за допомогою профілів і шаблонів обслуговування UCS Manager.

Центр управління Cisco UCS Central

 • Спрощення керування кількома доменами Cisco UCS у різних центрах обробки даних та географічних регіонах за допомогою глобальних шаблонів та політик.
 • Надання централізованого звіту про неполадки для прискорення вирішення проблем та підвищення надійності.
 • Підвищення продуктивності праці в ІТ-відділі за рахунок централізованого керування реєстром пристроїв та автоматичного оновлення мікропрограмного забезпечення на основі політик.
 • Використовує той самий інтерфейс, що і UCS Manager, і реалізує контроль доступу на основі ролей (RBAC) на рівнях UCS Manager та UCS Central.

System I/O: UCS Fabric Interconnects and Fabric Extenders

System I/O: центральні пристрої структури комутації UCS та пристрої розширення структури комутації

Створіть єдиний домен керування з високим рівнем доступності, який підтримує всі підключені шасі, блейд-сервери та стійкові сервери UCS.

Комутатори Cisco UCS Fabric Interconnect серії 6200

 • Робота зі швидкістю мережі без втрат, підтримка каналів Ethernet 10 Гбіт/с та Fibre Channel over Ethernet (FCoE) з можливістю підключення до мережі зберігання даних Fibre Channel.
 • Збільшення кількості портів удвічі проти попереднім поколінням з допомогою застосування універсальних портів.
 • Усунення бар'єрів, що перешкоджають розгортанню віртуалізованого середовища для центрів обробки даних.
 • Можливість підключення по одній лінії локальної мережі, мережі зберігання даних та систем уніфікованого керування, включаючи стійкові сервери.
 • Підтримка власного зонування систем зберігання даних та систем зберігання з прямим підключенням.

Комутатори Cisco UCS Fabric Interconnect серії 7200

 • Це нове покоління комутаторів Cisco UCS Fabric Interconnect. Вони пропонують низку нових функцій та покращень, включаючи підтримку мережевих карток з пропускною здатністю до 400 Гбіт/с, підтримку PCIe 5.0 та підтримку віртуалізації мережевого рівня.

Пристрої розширення структури комутації для шасі блейд-серверів UCS

 • Конвергентне підключення локальної мережі, мережі зберігання даних та систем управління до блейд-серверів за допомогою того самого обладнання.
 • Гнучкість вибору Ethernet/FCoE 1/10 Гбіт/с для локальної мережі або Fibre Channel для зберігання даних.
 • Поліпшення використання смуги пропускання з допомогою балансування навантаження з допомогою каналів порта.
 • Управління джерелами живлення шасі, вентиляторами та блейд-серверами за допомогою центральних пристроїв структури комутації.

Пристрої розширення структури комутації для стійкових серверів UCS

 • Включення стійкових серверів UCS до домену UCS Manager з блейд-серверами UCS.
 • Підключення стійкових серверів до центральних пристроїв структури комутації UCS по одному кабелю, який використовується як для введення/виведення, так і для керування.
 • Конвергентне підключення локальної мережі, мережі зберігання даних та систем управління до блейд-серверів за допомогою того самого обладнання.
 • Встановлення потрібного сервера та простота управління за рахунок інтеграції з центральними пристроями структури комутації та UCS Manager. Установка потрібного сервера та простота управління за рахунок інтеграції з центральними пристроями структури комутації та UCS Manager.

Server I/O: UCS Virtual Interface Cards (VICs)

Підсистема введення/виведення сервера: плати віртуального інтерфейсу UCS

Спрощення та централізація управління введенням/виводом, забезпечення дотримання політик та узгоджений контроль над мережею аж до окремих плат віртуального інтерфейсу.

Плати віртуального інтерфейсу Cisco UCS серії 1300

 • Це нове покоління плат віртуального інтерфейсу Cisco UCS. Вони пропонують низку нових функцій та покращень, включаючи підтримку мережевих карток з пропускною здатністю до 400 Гбіт/с, підтримку PCIe 5.0 та підтримку віртуалізації мережевого рівня.

Плати віртуального інтерфейсу Cisco UCS серії 1200

 • Сукупна пропускна спроможність сервера до 80 Гбіт/с.
 • Підходять для блейд-серверів та для стійкових серверів Cisco.
 • Архітектура з використанням однієї лінії для підключення – спрощення мережної інфраструктури та скорочення витрат.
 • Поліпшення управління та контролю віртуальних машин за допомогою пристрою розширення структури комутації для віртуальних машин (VM-FEX).
Плати віртуального інтерфейсу для блейд-серверів серії B: VIC 1240, VIC 1280 та M81KR
 • Скорочення сукупної вартості володіння за рахунок консолідації мережевих плат, HBA-адаптерів, кабелів, комутаторів та фізичних серверів.
 • Згортання мережної інфраструктури за допомогою пристрою розширення структури комутації для віртуальних машин (VM-FEX).
 • Забезпечення зв'язності політик, що визначають роботу підсистеми введення/виведення, та контролю за станом системи для досягнення мобільності робочих навантажень.
 • Інтеграція гіпервізора та Cisco UCS Manager.
Плати віртуального інтерфейсу для стійкових серверів: VIC 1225 та P81E
 • Сукупна пропускна здатність до 20 Гбіт/с для типорозміру, оптимізованого для стійкових серверів.
 • Скорочення загальної вартості володіння за рахунок консолідації карток мережного інтерфейсу, адаптерів головної шини та інших пристроїв.
 • Забезпечення зв'язності політик, що визначають роботу підсистеми введення/виведення, та контролю стану системи для досягнення мобільності робочого навантаження.
 • Підтримка інтеграції з доменом UCS Manager.

Blade Servers for ISR Gen2 Routers: UCS E-Series

Блейд-сервери для маршрутизаторів ISR Gen2: сервери UCS серії E

Спростіть рішення для філій шляхом використання підготовленої до віртуалізації конвергентної платформи з обчислювальними та мережевими ресурсами для найважливіших додатків.

Сервери UCS серії E

 • Корпуси одинарної та подвійної ширини, розміщені в шасі Cisco ISR G2.
 • Компактні сервери рівня центрів обробки даних із процесорами Intel® Xeon® серій E3 та E5-2400.
 • Спеціалізоване керування блейд-серверами за допомогою вбудованого керуючого контролера; методи керування сумісні з методами автономних серверів Cisco UCS серії C.
 • Апаратні засоби, підготовлені для віртуалізації, за допомогою Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server.
 • Можливість місцевого хостингу додатків на фізичному рівні або у віртуалізованому середовищі залежно від потреб підприємства.

Блейд-сервери UCS E-Series доступні у трьох моделях

 • UCS E220M5 – це 2U сервер доступний у конфігураціях з одним або двома процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для малих та середніх підприємств.

 • UCS E260M5 – це 2U сервер доступний у конфігураціях із двома або чотирма процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для великих компаній.

 • UCS E480M5 – це 4U сервер доступний у конфігураціях із чотирма або восьми процесорами Intel Xeon Scalable. Він підходить для підприємств, які потребують високої продуктивності.

Rack and Power Infrastructure

Стійки та енергопостачання

Високоефективні рішення для охолодження та прокладання кабелів, гнучкі варіанти енергопостачання, міцність та стійкість, що відповідають сучасним вимогам до конструкцій стійок.

Стійки Cisco серії R

 • Ідеально підходять для центрів обробки даних, що вирішують відповідальні завдання, де потрібна надійність, міцність конструкції та захищеність.
 • Забезпечують виняткову зручність при організації енергопостачання, охолодження та прокладання кабелів.
 • Оптимізовані та сертифіковані для застосування із системою уніфікованих обчислень Cisco.
 • Є частиною комплексного інфраструктурного рішення, що включає обчислювальні засоби, мережеві пристрої, стійки, блоки живлення та послуги.

Розподільні щити живлення Cisco серії RP

 • Гнучка, надійна та зручна у розгортанні система розподілу електроенергії із захистом відгалужень.
 • Економічний та ефективний розподіл електроенергії максимально по 24 розетках.
 • Захист від перевантажень та спрощення прокладання кабелів від стійки.
 • Оптимізовані та сертифіковані для застосування із системою уніфікованих обчислень Cisco.

Якщо у вас залишилися питання або потрібна детальніша інформація, зв'яжіться з нами!