Мета проекту – автоматизація діяльності вищого навчального закладу.

Компанія TechExpert розробила комплексне рішення на базі Microsoft SharePoint Server (SharePoint Online) і Moodle, а також їх тісної інтеграції з іншими продуктами Microsoft. Дане рішення дозволяє підвищити ефективність і керованість навчального процесу, а також процесів взаємодії ВНЗ зі студентами, абітурієнтами, викладачами.

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

 • Школи
 • Коледжі та технікуми
 • Інститути та університети
 • Навчальні та тренінгові центри
 • Великі компанії, які бажають організувати постійне корпоративне навчання для своїх співробітників

Завдання для виконавця проекту

 • Опис існуючих стандартів роботи
 • Оптимізацію цих процесів згідно з кращими світових і українських практик з управління зверненнями користувачами
 • Підготовку та оптимізацію існуючої IT-інфраструктури для впровадження
 • Впровадження та налаштування системи, а також здійснення необхідних програмних доопрацювань
 • Інтеграцію з іншими продуктами Microsoft, а також рішеннями інших виробників
 • Можливість реалізації проекту на пілотній ділянці
 • Навчання користувачів систем, а також IT-фахівців
 • Подальший супровід та удосконалення системи

Технологія

На першому етапі проекту буде впроваджено Microsoft SharePoint Server і налаштована наступна структура порталів: Перший етап реалізації комплексного проекту з управління інформаційним простором ВНЗ – це створення порталу. Портал ВНЗ містить комплексну інформацію про вищий навчальний заклад (новини, науково-дослідницька діяльність, історія, структура університету з можливістю переходу на портали структурних одиниць, професорсько-викладацький склад з можливістю переходу на особисті сторінки) і є основним джерелом інформації як для студентів і абітурієнтів , так і для співробітників ВНЗ.

Портали кафедр:

 • Загальна інформація, новини, календар заходів
 • Навчальні плани
 • Розклади занять (для авторизованих користувачів)
 • Поточна успішність (для авторизованих користувачів)
 • Результати підготовки фахівців
 • Науково-дослідницька діяльність
 • Професорсько-викладацький склад з можливістю переходу на особисту сторінку

Портал тестування:

 • Можливість авторизації користувача і входу в «особистий кабінет»
 • Перелік іспитів
 • Результати іспитів
 • Сертифікати
 • Анкети

Портал підвищення кваліфікації (проведення атестацій професорсько-викладацького складу):

 • Можливість авторизації користувача і входу в «особистий кабінет»
 • Навчальні матеріали
 • Іспити
 • Результати іспитів, сертифікати

Портал дистанційного навчання:

 • Навчальні матеріали
 • Розклади занять (для авторизованих користувачів)
 • Поточна успішність (для авторизованих користувачів)
 • Іспити
 • Результати підготовки фахівців

Особисті сторінки користувачів (студенти, професорсько-викладацький склад):

 • Загальна інформація
 • Блог
 • Участь у проектах

Студентський портал

 • Форуми
 • Блоги
 • Галереї
 • Опитування

Використовувані продукти і технології Microsoft

 • Microsoft SharePoint Server (MS SharePoint Online)
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office

Схема рішення

Реалізація рішення

Компанія TechExpert пропонує впровадження рішення в 2 форматах:

 • Комплексне рішення «під ключ»
 • Автоматизація окремих процесів, в яких замовник сам визначає ступінь залученості партнера в процес впровадження

Проект впровадження рішення включає наступні ключові елементи

 • Опис існуючих стандартів роботи
 • Оптимізацію цих процесів згідно з кращими світових і українських практик з управління зверненнями користувачами
 • Підготовку та оптимізацію існуючої IT-інфраструктури для впровадження
 • Впровадження та налаштування системи, а також здійснення необхідних програмних доробок
 • Інтеграцію з іншими продуктами Microsoft, а також рішеннями інших виробників
 • Можливість реалізації проекту на пілотній ділянці
 • Навчання користувачів систем, а також IT-фахівців
 • Подальше супроводження та удосконалення системи

Вигоди від впровадження рішення

Робота з абітурієнтами:

 • Підвищення рейтингу ВНЗ за рахунок використання передових технологій
 • Підвищення лояльності абітурієнтів, за рахунок проведення різних маркетингових кампаній і інформуванні про нові пропозиції ВНЗ
 • Збільшення потоку абітурієнтів за рахунок використання сучасних каналів комунікацій
 • Підвищення обсягів продажів різних типів навчання

Організація навчального процесу:

 • Підвищення якості організації навчального процесу за рахунок створення єдиної спільноти його учасників
 • Поліпшення якості навчання за рахунок online доступу до навчальних матеріалів, іспитів, тестів
 • Ефективне планування робочих навантажень і розкладу для максимальної ефективності ресурсів
 • Гнучкість формування системи оцінки знань
 • Централізоване управління навчальним процесом різних форм освіти (очна, заочна, дистанційна)
 • Автоматизація планування роботи штатних співробітників, а також планування зустрічей нарад керівного складу ВНЗ

Аналітика та звітність:

 • Скорочення витрат на підготовку звітів, документів, сертифікатів для керівництва і Міністерства
 • Отримання звітів різної складності за рахунок формування єдиного сховища інформації