Мета проекту – отримання оперативних, якісних і достовірних даних з широкого кола джерел, їх структурування, накопичення, оперативний і гнучкий аналіз.

Завдання для виконавця проекту

  • Формування вихідної бази даних для розрахунку показників електронної готовності на основі застосування комплексу підходів та методик
  • Актуальне і оперативне наповнення цієї бази із залученням широкого кола експертів, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, ділових кіл області ІКТ
  • Надання для прийняття управлінських рішень в області розвитку ІКТ в Україні актуальної і повної інформації про стан електронної готовності по регіонах і галузях України
  • Проведення щорічного моніторингу і бенчмаркінгу за певними показниками

Переваги від впровадження рішення

  • Cтворена система для отримання оперативних, якісних і достовірних даних з широкого кола джерел, їх структурування, накопичення, оперативного та гнучкого аналізу готовності України до впровадження електронних послуг