Мета проекту – оптимізація інформаційної взаємодії для роздрібних мереж на базі Microsoft SharePoint.

Дане рішення призначене для оптимізації інформаційної взаємодії всередині торгової компанії, що має розгалужену мережу роздрібних магазинів. Рішення сприяє підвищенню ефективності роботи співробітників центрального офісу і роздрібних магазинів з різними документами (наказами, розпорядженнями, запитами, заявками, службовими записками, інструкціями тощо).

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

 • Торгівля, Ecommerce
 • Туристична сфера
 • Транспортна сфера
 • Будь-яка компанія з великим документообігом

Завдання для виконавця проекту

 • Можливість оперативного обміну інформацією між підрозділами, зберігання і публікації документів, необхідних для оперативної діяльності компанії
 • Автоматизація документообігу
 • Забезпечення швидкого пошуку документів
 • Можливість автоматизації контролю надходження документів і виконання завдань
 • Автоматизація типових бізнес-процесів торгового підприємства: створення завдань / запитів (фотозвіти, планограмам, уцінки, введення в асортимент, акції, роздача рекламної продукції, звірки наявності товарів, ін.) і їх обробка. Можливість контролю виконання доручень
 • Централізоване зберігання, управління і доступ до документів по всьому підприємству
 • Зберігання знань фахівців в формалізованому вигляді для навчання нових співробітників

Технологія

 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office

Короткий опис рішення / проекту

Рішення реалізовано на базі Microsoft SharePoint і має весь типовий функціонал корпоративних порталів, а також вбудовані бізнес процеси управління документообігом і інформаційною взаємодією, характерні для будь-яких торгових мереж. При цьому, наше рішення зберігає всі переваги використання Microsoft SharePoint:

 • простота обслуговування і модифікації
 • повнотекстовий пошук
 • використання історії зміни версій
 • тісна інтеграція з іншими продуктами Microsoft

Для виконання проекту створюється проектна команда, в яку входять фахівці Замовника і TechExpert. В ході збору вимог і побажань до майбутньої системи досягається єдине розуміння основних цілей, завдань і обмежень порталу, формується його концептуальна модель, основні параметри, наприклад:

 • структура порталу
 • елементи дизайну
 • ролі безпеки для співробітників
 • необхідний функціонал системи
 • порядок постановки задач (реєстрації запитів) і їх обробки виконавцями
 • порядок затвердження або погодження документів та ін.

На етапі реалізації створюється тестове середовище для опрацювання рішення на базі TechExpert, проводиться розробка прототипу рішення. Надалі, після затвердження прототипу Замовником, розроблений прототип розгортається на обладнанні Замовника і проводиться тестування функціоналу. У заключній частині проекту проводиться навчання користувачів роботі з порталом, формується пакет документації, який передається Замовнику. Після закінчення проекту виявляється гарантійна технічна підтримка впровадженого рішення. Вимоги до інфраструктури Для успішного впровадження даного рішення з мінімальними витратами як за вартістю, так і за термінами реалізації, інфраструктура компанії повинна включати:

 • Windows Server с единой Active Directory
 • SQL Server
 • Exchange Server (рекомендується)

Схема рішення

Вигоди від впровадження рішення

 • Підвищення ефективності інформаційної взаємодії між співробітниками Центрального офісу та магазинів
 • Зниження тимчасових і матеріальних ресурсів на постановку завдань для підлеглих
 • Контроль і аудит виконаних робіт