Мета проекту — організувати відмовостійку мережеву інфраструктуру.

Клієнт з державного сектора в азіатському регіоні модернізує свою корпоративну IT-інфраструктуру. Нова архітектура повинна бути географічно розподілена в двох різних ЦОД, кожен з яких буде виконувати свою функцію – основний, штатно обслуговуючий користувачів і резервний, що забезпечує відмовостійкість. Одним з ключових вимог до архітектури була можливість забезпечити L2 зв’язність між ЦОД. Крім того, корпоративна мережа замовника включає в себе більше 100 географічно розподілених офісів, з кожним з яких повинні безперервно підтримуватись зв’язність. Ключовим є надійна та безперервна робота серверної інфраструктури компанії. Розроблено та запропоновано рішення на основі обладнання Hewlett-Packard Enterprise (HPE). HPE успішно працює на міжнародному IT-ринку та спеціалізується на проектуванні та виробництві телекомунікаційного обладнання, серверів і систем зберігання даних корпоративного класу.

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

 • Велика компанія enterprise-рівня
 • Будь-яка інша компанія, де є потреба у відмовостійкому та надійному периметрі мережі

Завдання для виконавця проекту

Вибір архітектури рішення ґрунтується на наступних вимогах замовника:

 • Висока продуктивність корпоративної мережі передачі даних
 • Високий рівень інформаційної безпеки
 • Надійність і цілодобова доступність мережевих сервісів
 • Зручність і простота адміністрування та експлуатації
 • Необхідність безперервної зв’язності між двома географічно розподіленими ЦОД

Архітектура

Ядром мережі в кожному з ЦОД є комутатор HPE 7900. На рівні доступу використовуються комутатори HPE 5900 для 1/10G-підключень серверів. На рівні периметра мережі використовуються маршрутизатори HPE HSR 6602. Для забезпечення безпеки використовуються два шлюзи HPE TippingPoint S3020F, керованих сервером HP vSMS. Для забезпечення зв’язності між ЦОД використовується протокол EVI на базі комутаторів HPE 7900. Для маршрутизації й забезпечення безпеки між ЦОД і віддаленим майданчиками використовується ADVPN і протокол OSPF, на віддалених майданчиках використовуються маршрутизатори HPE MSR 1008. Для моніторингу та управління мережевою інфраструктурою була впроваджена система HPE IMC.

Завдання, які вирішуються, вигоди від рішення, які отримує бізнес

Рішення компанії TechExpert з побудови корпоративної мережевої інфраструктури ЦОД на базі обладнання Hewlett-Packard Enterprise забезпечує виконання наступних завдань:

 • Надійність і відмовостійкість мережевої інфраструктури ЦОД
 • Висока продуктивність мережевої інфраструктури
 • Відмовостійка зв’язність між географічно розподіленими ЦОД і віддаленими офісами компанії
 • Можливість використовувати функціонал, що вимагає L2 зв’язності між серверами в географічно розподілених ЦОД
 • Гнучкість і масштабованість мережевої інфраструктури, яка дозволяє адаптувати мережу під актуальні потреби з мінімальними витратами