Мета проекту – побудувати мережеву інфраструктуру трьох географічно розподілених ЦОД.

Клієнт з банківського сектора в азіатському регіоні модернізує свою корпоративну IT-інфраструктуру. Нова архітектура повинна бути географічно розподілена в трьох різних ЦОД, кожен з яких буде виконувати свою функцію: основний – штатно обслуговувати користувачів, резервний – забезпечувати відмовостійкість і тестовий, призначений для тестування нових релізів ПО, що розробляється Замовником. Одним з ключових вимог до архітектури була можливість забезпечити L2 зв’язність між ЦОД. Ключовим є надійна і безперервна робота серверної інфраструктури компанії. Розроблено і запропоновано рішення на основі обладнання HPE. Компанія HPE успішно працює на міжнародному IT-ринку і спеціалізується на проектуванні та виробництві телекомунікаційного обладнання, серверів і систем зберігання даних корпоративного класу.

Завдання для виконавця проекту

Вибір архітектури рішення ґрунтується на наступних вимогах Замовника:

 • Висока продуктивність корпоративної мережі передачі даних
 • Високий рівень інформаційної безпеки
 • Надійність і цілодобова доступність мережевих сервісів
 • Зручність і простота адміністрування і експлуатації
 • Необхідність безперервної зв’язності між трьома географічно розподіленими ЦОД

Архітектура

Ядрами мережі в кожному з ЦОД є два комутатори HPE 12900, об’єднані в відмовостійкий стек з використанням технології IRF. На рівні доступу використовуються комутатори HPE 5940 для 10G-підключень серверів і HPE 5700 для 1G-підключень. Для маршрутизації між ЦОД використовується протокол OSPF, для забезпечення L2-зв’язності використовується VXLAN з розподіленими шлюзами для оптимізації потоків трафіку. Для моніторингу та управління мережевою інфраструктурою була впроваджена система HPE IMC.

Схема рішення

Завдання, які вирішуються, вигоди від рішення, які отримує бізнес

Рішення компанії TechExpert з побудови корпоративної мережевої інфраструктури ЦОД на базі обладнання Hewlett-Packard Enterprise забезпечує виконання наступних завдань:

 • Надійність і відмовостійкість мережевої інфраструктури ЦОД
 • Висока продуктивність мережевої інфраструктури
 • Централізоване управління і моніторинг
 • Відмовостійка зв’язність між географічно розподіленими ЦОД
 • Можливість використовувати функціонал, що вимагає L2 зв’язності між серверами в географічно розподілених ЦОД
 • Гнучкість і масштабованість мережевої інфраструктури, яка дозволяє адаптувати мережу під актуальні потреби з мінімальними витратами