Мета проекту – розробка і побудова електронного порталу знань в рамках проекту «Ми розвиваємо електронний уряд».

Забезпечення координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій щодо впровадження і застосування технологій електронного урядування.

Завдання для виконавця проекту

  • Реалізація положень Концепції розвитку електронного урядування в Україні
  • Пропаганда інноваційних рішень електронного уряду
  • Координація робіт, ініційованих органами державної влади, в напрямку розвитку елементів електронного уряду
  • Організація експертно-дослідницької діяльності з пошуку ефективних рішень в сфері електронного уряду
  • Проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів за електронного уряду
  • Створення та забезпечення організаційної, технологічної, технічної, експертно-навчальної, методичної та кадрової бази для розвитку електронного уряду
  • Залучення фізичних та юридичних осіб до організації та проведення консультацій з питань формування та реалізації державної політики в сфері інформатизації
  • Сприяння у впровадженні та використанні технологій електронного уряду органам державної влади та органами місцевого самоврядування у взаємодії з фізичними та юридичними особами
  • Розробка типових рішень та пілотних проектів електронного уряду

Переваги від впровадження рішення

  • Створено електронний портал знань для населення, який містить актуальну інформацію з офіційних джерел