Мета проекту – створити систему електронного документообігу для державних підприємств.

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

 • Державний сектор
 • Банківский сектор
 • Комерційний сектор

Завдання для виконавця проекту

 • Безкоштовна передача документів у будь-які органи влади у вигляді відкритого коду з можливістю видозмінювати рішення під потреби замовника
 • Спрощення та вдосконалення процесів документообігу для зменшення обсягів документів, що проходять через керівників
 • Чіткий розподіл за пріоритетами та задачами для своєчасного виконання обов’язків співробітником

Рішення легко масштабується і може бути відтворене в інших організаціях в частині тих функцій, які необхідні згідно зі специфікою та завданнями установи. Крім того, робочі процеси піддаються гнучкому налаштуванню, що дозволяє враховувати особливості здійснення функцій практично усіх органів державної влади й місцевого самоврядування. Принциповий момент переходу до електронного діловодства — використання електронного аналога власноручного підпису на паперових документах — в СЕД реалізовано шляхом впровадження електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Функціонал, який забезпечує дотримання сучасних принципів діловодства та започатковує прогресивні зміни до процесів надання державних послуг було розроблено і впроваджено в Адміністрації Президента України з метою скорочення часових витрат на розв’язання задач. СЕД має за мету не лише підвищення ефективності роботи органів державної влади й місцевого самоврядування за рахунок автоматизації основних процесів діловодства, а й сприяння переходу органів влади на новий рівень взаємовідносин з населенням, за якого ставлення до громадянина як до клієнта дозволить гарантувати належну якість надання державних послуг.

Технологія

 • Microsoft SharePoint Server
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office

Реалізовані проекти на SharePoint. Поміж реалізованих нами проектів у державному секторі, можна виділити:

 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Національний центр електронного урядування, ДП «Держінформресурс»
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
 • Київський університет права

Компанія TechExpert є партнером Адміністрації Президента України по впровадженню системи електронного документообігу. Наша компанія висловлює свою готовність брати участь у проектах по впровадженню рішення СЕД АПУ, а також адаптації його під специфіку діяльності державних установ. Таким чином сприяючи розвитку і просуванню електронного документообігу в державних органах України.

Чим ми можемо бути корисні? Компанія TechExpert має багаторічний досвід реалізації проектів на базі платформи SharePoint, в тому числі було реалізовано кілька масштабних проектів в державних органах України. Тому ми добре знайомі зі специфікою діяльності таких установ та завданнями, які необхідно вирішувати в процесі впровадження електронних систем. Більш детальну інформацію щодо наших послуг по розробці рішень на SharePoint можна знайти в розділі Автоматизація процесів.

Послуги по впровадженню СЕД АПУ. Ми виконуємо повний спектр робіт починаючи з підготовки внутрішньої інфраструктури замовника до розгортання рішення та введення в експлуатацію, а саме:

 • Підготовка інфраструктури для розгортання рішення
 • Впровадження рішення в інформаційне поле державної установи
 • Адаптація рішення під особливості роботи державної установи
 • Розширення функціональності рішення
 • Інтеграція з іншими системами
 • Надання консультацій та навчання

Переваги співпраці з TechExpert

Схема рішення

Вхідна кореспонденція

 • Реєстраційна картка
 • Сканування
 • Створення проекту резолюції
 • Підписання резолюції керівником
 • Задачі на опрацювання відповідних документів
 • Звіт про стан опрацювання

Електронні петиції та звернення

Вихідна кореспонденція

 • Зв’язок з вхідними документами
 • Файли службових документів. Версійність
 • Маршрут опрацювання документу
 • Маршрут візування документу
 • Історія процесів
 • Електронний цифровий підпис

Допоміжні процеси та аналітика

Переваги від впровадження рішення

 • Єдиний інформаційний простір для всіх документів
 • Персональний кабінет документів
 • Одночасна робота над документом
 • Єдиний шаблон документів
 • Швидкий процес узгодження проектів
 • Історія редагування документу
 • Аналітичні звіти
 • Швидкий пошук документів в єдиному архіві
 • Електронний цифровий підпис
 • Відповідність вимогам українського законодавства