Мета проекту – упорядкувати інформацію з закупівель і скорегувати бізнес-процеси формування поставок для конструкторського бюро виробничого підприємства.

Сфери застосування або галузі, яким підійде дане рішення

  • Промисловість
  • Будь-яка компанія, якій необхідно автоматизувати процес закупівель

Завдання для виконавця проекту

Тривалість розробки склала 3 місяці. Період формалізації бізнес-процесів ще стільки ж. Основним обмеженням була відсутність чітких вимог з боку замовника.

Крім того, в рамках проекту була потреба упорядкувати базу існуючої інформації.

Технологія

При розробці використані наступні технології:

  • Веб розробка: ASP.NET.
  • СУБД: MS Access.

Функціональне рішення:

  • Створення інтерфейсної форми
  • Створення структури БД
  • Створення залежностей відповідно до логіки бізнес-процесів

В силу відсутності формалізованих вимог, період збору даних і погоджень був подовжений, щоб виключити помилки в логіці бізнес-процесів.

Переваги від впровадження рішення

  • Була впорядкована інформація з закупівель і скориговані бізнес-процеси формування поставок
  • Програма успішно застосовується у відповідних підрозділах компанії замовника
  • Було кілька невеликих розширюють доробок, протягом першого року застосування