fbpx

Project Description:

Мета проекту – створити єдиний інформаційний простір в рамках проектної діяльності компанії та єдину точку доступу до всієї інформації за проектами.

Компанія TechExpert пропонує рішення, яке дозволяє:

 • здійснити чітку стандартизацію і координацію ведення проектної діяльності
 • отримати цілісну картину стану портфеля проектів
 • централізовано керувати проектами та ресурсами
 • отримувати звітність за проектами і ресурсами, необхідну для прийняття рішень
Завдання для виконавця проекту:
 • Управління проектами та ресурсами.
 • Планування і контроль виконання проектних робіт.
 • Зручне ведення звітності.
 • Управління портфелем проектів.
 • Ухвалення обгрунтованих бізнес рішень на основі аналізу портфеля проектів.
 • Оцінка ризиків виконання проектів на основі моделювання портфеля проектів.
 • Оптимізація ресурсів підприємства.
 • Централізоване управління ресурсами.
 • Аналіз завантаження ресурсів.
 • Спільна робота над проектами.
Технологія
 • Microsoft Office Project Server
 • Microsoft SharePoint Server
 • Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Office

Рішення компанії TechExpert за погодженням включає наступний комплекс послуг:

1. Впровадження Проектного офісу

1.1. Створення концепції проектного офісу
1.2. Розгортання проектного офісу
1.3. Проведення тренінгів з формування команди

2. Розробка і впровадження корпоративних стандартів управління проектами

2.1. Аудит проектів
2.2. Аналіз і оптимізація існуючої системи управління проектами
2.3. Аналіз і оптимізація бізнес процесів з управління проектами як всередині компанії, так і з зовнішніми учасниками проектів
2.4. Діагностика і формування реєстру проектів організації
2.5. Розробка моделей взаємодії
2.6. Розробка корпоративних шаблонів
2.7. Налагодження документообігу всередині компанії за проектами
2.8. Формування бази знань компанії в галузі управління проектами

3. Впровадження корпоративної системи управління проектами MS Project Server

3.1. Впровадження MS Project Server
3.2. Інтеграція з існуючими системами, а також доопрацювання системи під потреби замовника

Крім того, в рамках проектів проводиться комплексне навчання всіх учасників проекту:

 • Навчання методології управління проектами
 • Навчання роботі з системою Microsoft Project / Project Server

Для успішного впровадження даного рішення з мінімальними витратами як за вартістю, так і за термінами реалізації, інфраструктура компанії повинна включати:

 • Єдину Active Directory
 • SQL Server
 • Exchange Server
 • SharePoint Server
 • На робочих місцях користувачів — Microsoft Office
Вигоди від впровадження рішення:
 • Централізоване управління запуском проектів та формування портфелю відповідно до стратегії.
 • Поліпшення роботи в групах, для підвищення ймовірності успішного виконання проектів.
 • Отримання чіткого уявлення про проміжні результати проектів за допомогою звітів і панелей моніторингу.
 • Забезпечення ефективного управління роботою за допомогою знайомих інтегрованих засобів.
 • Зменшення витрат компанії за рахунок формування і використання баз знань, аналізу попереднього досвіду ведення проектів.