fbpx
26Май 2016

Компанія TechExpert стала партнером Адміністрації Президента України по впровадженню системи електронного документообігу і висловлює готовність брати участь у проектах по впровадженню рішення СЕД АПУ, а також адаптації його під специфіку діяльності державних установ, сприяючи таким чином розвитку і просуванню електронного документообігу в державних органах України.

Чим ми можемо бути корисні?

Компанія TechExpert має багаторічний досвід реалізації проектів на базі платформи SharePoint, в тому числі було реалізовано кілька масштабних проектів в державних органах України. Тому ми добре знайомі зі специфікою діяльності таких установ та завданнями, які необхідно вирішувати в процесі впровадження електронних систем. Більш детальну інформацію щодо наших послуг по розробці рішень на SharePoint можна знайти на нашому сайті у розділі Автоматизація процесів.

Послуги по впровадженню СЕД АПУ

Ми виконуємо повний спектр робіт, починаючи з підготовки внутрішньої інфраструктури замовника до розгортання рішення та введення в експлуатацію, а саме:

 • Підготовка інфраструктури для розгортання рішення
 • Впровадження рішення в інформаційне поле державної установи
 • Адаптація рішення під особливості роботи державної установи
 • Розширення функціональності рішення
 • Інтеграція з іншими системами
 • Надання консультацій та навчання
Переваги співпраці з TechExpert
 • Досвід розробки рішень на базі SharePoint з 2008 року
 • Досвід реалізації проектів в державних установах
 • Сертифіковані фахівці у напрямку SharePoint
Детальніше про Систему електронного документообігу Адміністрації Президента України

Це автоматизована система, яка забезпечує процес створення, контролю, управління доступом та поширення документів організації, представлених в електронному вигляді. СЕД дозволяє реалізувати концепцію «безпаперового діловодства».

Дане рішення створено для безкоштовної передачі у будь-які органи влади у вигляді відкритого коду з можливістю видозмінювати рішення під потреби замовника. Основним завданням є спрощення та вдосконалення процесів документообігу для зменшення обсягів документів, що проходять через керівників. А також, чіткий розподіл за пріоритетами та задачами для своєчасного виконання обов’язків співробітником.

Рішення легко масштабується і може бути відтворене в інших організаціях в частині тих функцій, які необхідні згідно зі специфікою та завданнями установи. Крім того, робочі процеси піддаються гнучкому налаштуванню, що дозволяє враховувати особливості здійснення функцій практично усіх органів державної влади і місцевого самоврядування. Принциповий момент переходу до електронного діловодства — використання електронного аналога власноручного підпису на паперових документах — в СЕД реалізовано шляхом впровадження електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Функціонал, який забезпечує дотримання сучасних принципів діловодства та започатковує прогресивні зміни до процесів надання державних послуг було розроблено і впроваджено в Адміністрації Президента України з метою скорочення часових витрат на розв’язання задач. СЕД має за мету не лише підвищення ефективності роботи органів державної влади і місцевого самоврядування за рахунок автоматизації основних процесів діловодства, а й сприяння переходу органів влади на новий рівень взаємовідносин з населенням, за якого ставлення до громадянина як до клієнта дозволить гарантувати належну якість надання державних послуг.

Процеси електронного документообігу
Вхідна кореспонденція
 • Реєстраційна картка
 • Сканування
 • Створення проекту резолюції
 • Підписання резолюції керівником
 • Задачі на опрацювання відвідних документів
 • Звіт про стан опрацювання

Електронні петиції та звернення

Вихідна кореспонденція
 • Зв’язок з вхідними документами
 • Файли службових документів. Версійність
 • Маршрут опрацювання документу
 • Маршрут візування документу
 • Історія процесів
 • Електронний цифровий підпис

Допоміжні процеси та аналітика

сед апу_1200х333

Переваги впровадження системи електронного документообігу
 • Єдиний інформаційний простір для всіх документів
 • Персональний кабінет документів
 • Одночасна робота над документом
 • Єдиний шаблон документів
 • Швидкий процес узгодження проектів
 • Історія редагування документу
 • Аналітичні звіти
 • Швидкий пошук документів в єдиному архіві
 • Електронний цифровий підпис
 • Відповідність вимогам українського законодавства
Реалізовані проекти на SharePoint

У числі вже реалізованих нами проектів у державному секторі можна виділити проекти для таких замовників:

 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Національний центр електронного урядування, ДП «Держінформресурс»
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
 • Київський університет права

Якщо вам потрібно впровадження системи електронного документообігу та допомога у пошуку фінансування на цей проекти, ви можете звертатись з усіма питаннями по телефону (044) 390-73-36 або e-mail: sales@techexpert.ua